น้ำบ่อเต่าน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ครูบาศรีวิชัยบนดอยสุเทพหายไป รอการกลับคืนมาอีกครั้ง(มีคลิป)

Share This:

ขอคืนน้ำบ่อเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาศรีวิชัยสร้างไว้ช่วงโค้งขุนกันหลังถูกปิดด้วยถนน คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันครูบาศรีวิชัย ค้นประวัติดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัย พบมีน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ อยู่ช่วงก่อนขึ้นโค้งขุนกัน ที่ชาวบ้านในอดีตจะใช้าอาบชำระร่างกายก่อนเดินขึ้นไปสักการะองคืพระธาตุ ภายหลังสร้างถนนถูกปิดทับแต่มีน้ำซึมขึ้นมาตลอดทั้งปี เรียกร้องให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันให้น้ำบ่อกลับคืนมาเพราะความเชื่อปิดบ่อน้ำภาษาเหนือจะบอกว่าขึดถมน้ำบ่อ

นายกฤษดา ยศถาวร คณะกรรมการมูลนิธิสถบันครูบาศรีวิชัย ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยของน้ำพุดขึ้นมาบริเวณถนนขึ้นดอยสุเทพ บริเวณก่อนถึงโค้งขุนกันชนะนนท์ จะมีน้ำพุดขึ้นมาตลอดเวลาตลอดทั้งปีไม่เคยแห้ง จากการสืบค้นประวัติจุดนี้ทราบว่าเป็นบ่อน้ำที่พุดขึ้นมาในสมัยที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านที่เดินขึ้นมาก่อนจะมีการสร้างทางได้ชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อจะเดินทางขึ้นไปกราบสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ จนกระทั่งมีการสร้างถนนขึ้นมาก็ถึงปิดทับไป จนทำให้ภาษาเหนือเรียกว่าขึดน้ำบ่อ เพราะหากไปปิดทับหรือถมบ่อน้ำไม่ให้มีการหายใจจะทำอะไรจะไม่เจริญบ้านเมืองจะมีแต่อาเพศมีภัยต่างๆ หรือภาษาเหนือเรียกว่าขึดบ้านขึดเมือง


อย่างไรก็ตามก็วิงวอนให้ชาวเชียงใหม่ ชาวล้านนามาร่วมกันในการนำน้ำพ่อแห่งนี้กลับคืนมา ให้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาใช้ตามประเพรีดังเดิม ให้ของเดิมเกิดขึ้นตามที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้สร้างไว้ แต่ก็มาหาแนวทางร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เคารพสักการะองค์ครูบาท่านมาช่วยกันให้น้ำบ่อกลับคืนมาคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพราะทุกวันนี้มักจะเห้นเหตุการณ์ต่างๆ แบบไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ขึดตามคำเหนือพูดมาเปิดบ่อน้ำแห่งนี้
ส่วนตำนานต่างๆ ของบ่อน้ำเก่าแก่ ทราบชื่อว่าบ่อน้ำเต่า ซึ่งทางมูลนนิธิฯ กำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องราวขององค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานสืบทอดเรียนรู้ขององค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้มีคุณูปการต่อคนล้านนา

 

Comments

comments