เศรษฐีเมืองเชียงใหม่รวมกันสร้างบุญใหญ่เพื่อครูบาศรีวิชัย ได้ฤกษ์ว่าจ้างช่างรุ่งคนดังออกแบบก่อสร้าง(มีคลิป)

Share This:

ช่างรุ่ง ช่างคนดังสร้างหอคำหลวงออกแบบสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาศรีวิชัย หลวงปู่ทอง สิริมังคโล ร่วมลงนามพร้อมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับครูบาศรีวิชัย ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นแบบธรรมชาติหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ เป็นแหล่งรวบรวมประวัติต่างๆ ของครูบาศรีวิชัยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา

ที่มหาศาลาทหัยนเศรว์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาส และประธานที่ปรึกษาโครงการสร้างสถาบันครูบาศรีวิชัยฯเชิงดอยสุเทพ ประธานฝ่านสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ประธานฝ่ายฆารวาส และคณะกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีคหบดีซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันฯ กับนายรุ่ง จันตาบุญ บริษัทช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมา โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และ ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล ร่วมเป็นสักขีพยาน ครั้งนี้

นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กล่าวว่าการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยว่า เริ่มตั้งแต่การรวมตัวของชาวเชียงใหม่ ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าลานครูบาศรีวิชัย มูลค่า 51 ล้านบาท โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติในการออกแบบเหรียญรุ่น “กตัญญู”ครูบาศรีวิชัย ทำให้มีเงินจากการบูชาเหรียญ รวมกับเงินทอดผ้าป่าสามัคคีทุกเดือนที่หลวงปู่ทองเมตตาเป็นประธานมียอดเงินสะสมถึง 33 ล้านบาทเศษ ซึ่งยืมมาจัดซื้อที่ดินครั้งแรก 51 ล้านบาท ดร.อุทัต แสดงเจตน์จำนงว่ายังไม่ขอรับคืน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันวางแผนออกแบบสร้างอาคารมูลนิธิฯถึง 3 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นที่ตกลง จนมาได้ช่างรุ่ง จันดาบุญ เป็นครั้งที่ 4 เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย จึงนำมาสู่การลงนามสัญญาจ้างเหมาครั้งนี้

นายช่างรุ่ง จันดาบุญ กล่าวว่า จะสร้างตามแบบที่ร่วมกันออกแบบทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นอาคารตามสถาปัตยกรรมของครูบาศรีวิชัย ที่ได้สร้างพระวิหาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยเป็นแบบที่เรียบง่าย แต่ใช้สอยประโยชน์ได้สูงสุด รวมค่าก่อสร้างประมาณ 22 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือนจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายในอาคารจะประกอบด้วยหอวิปัสสนากรรมฐาน หอแสดงอัตชีวประวัติครูบาเจ้า และสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูกตัญญูต่อครูบา

 

 

Comments

comments