ทัวร์จีนอาจยกเลิกเที่ยวดอยสุเทพหลังประชุมจอดรถบัสใช้สี่ล้อแดงวิ่ง-ขึ้น ชาวบ้านก็ไม่เอา(มีคลิป)

Share This:

พิงคนครโยนหินถามทางจัดพื้นที่บริการรถทัวร์ขนาดใหญ่วิ่ง-ขึ้นลงดอยสุเทพ ประชุมหาแนวทางส่วนเกี่ยวข้องการเดินรถบัสขึ้นลงดอยสุเทพ แต่ไร้ข้อสรุป โดยบริษัทนำเที่ยวกังวลเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการที่ขาดมาตรฐาน การดูแลนักท่องเที่ยวการขับขี่รถที่หวังแต่รายได้ ทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับเค้กก้อนนี้รอหาข้อสรุปใหม่ บริษัททัวร์จีนอาจเปลี่ยนโปรแกรมหากเกิดชึ้น

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกเจน คีรีทวีป ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย กรณีใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นสถานที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีฝ่ายปกครอง ชาวบ้านดอยสุเทพ ขนส่งเชียงใหม่ รถสี่ล้อแดง กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ส่วนที่เกี่ยวข้องและบริษัททัวร์จีน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อนำร่องแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้านายชาญชัย แซ่หลี เจ้าของบริษัทคังไทย ทัวร์นำเที่ยวจีน หนึ่งใน 7 ผู้เข้าร่วม เผยว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับการให้นำรถบัสมาจอดไว้ที่จุดนี้ แล้วให้มีการขนถ่ายนักท่องเที่ยวขึ้นไปทั้งเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม อีกทั้งมาตรฐานการให้บริการรถสี่ล้อแดงที่ยังไม่มีการการันตรีออกมาให้ชัดเจน หากภาครัฐจะดำเนินการทำตริงเพื่อผลประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจริงต้องหามาตรการดีกว่านี้ หากมีการห้ามบังคับกลุ่มบริษัททัวร์จีนกว่า 10 เจ้า ก็จะงดเสนอทัวร์เที่ยยวขึ้นดอยสุเทพ เพราะทุกวันนี้การเดินทางมาของนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะจัดไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ต้องยอมรับวัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาแต่จังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้สัมผัส

ด้านนาย ขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่9 บ้านดอยสุเทพ เผยว่าการปรับเปลี่ยนห้ามรถบัสขึ้นให้ใช้รถบริการสี่ล้อแดงแทนนั้น ตนเองตลอดจนชาวบ้านต่างไม่เห็นด้วย เพราะทุกวันนี้ช่วงเสาร์-อาทิตย์ก็เริ่มได้ผลกระทบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไป กระทบต่อการค้าขายการครองชีพที่จะได้จากการท่องเที่ยว หากมาเป็นแบบนี้โดยไม่ให้ความชัดเจน ถึงจะไม่ใช้ข้อห้าม แต่ให้รถขนาดใหญ่มาจอดจุดนี้เพื่อถ่ายนักท่องเที่ยวขึ้นโดยผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะตามมาจะตกที่ไหนกับใคร ยิ่งบริษัททัวร์เปลี่ยนโปรแกรมขึ้นมาผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก รวมไปถึงชาวบ้านผู้ประกอบการบนดอยสุเทพ

อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังไม่ได้บทสรุปถึงการเสนอการแก้ไขปัญหด้านการจราจรบนดอยสุเทพ เพราะไม่ได้ตอบโจทย์ของการท่องเที่ยว มาตรดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะทุกวันนี้ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ควรใช้สถิติข้อมูล ตลอดจนการเดินทางขึ้นปท่องเที่ยวของรถบัส ตลอดจนจำนวนนักทท่องเที่ยวที่มีในห้วงปัจจุบันที่เริ่มลดลง ซึ่งดอยสุเทพเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าดอยในเมืองที่สำคัญ ทุกฝ่ายต้องทบทวนการได้เสียผลประโยชน์ในอนาคตจะตกกับใครต่อไป

Comments

comments