น้องใหม่สายการบินมาแล้ว “วิสดอมแอร์เวย์” บินเหนือบนท่องเที่ยว เช่าเหมา หรือบินส่งผู้ป่วย (มีคลิป)

Share This:

เปิดตัวน้องใหม่สายการบินสายเหนือตอนบนวิสดอมแอร์เวย์ อีกหนึ่งสายการบินน้องใหม่เตรียมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางจากเชียงใหม่ แม่ฮองสอน อ.ปาย น่านและเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การค้า ธุรกิจ เช่าเหมาลำเที่ยว และสนับสนุนช่วยเหลือการค้นย้ายผู้ป่วยหนักเข้ามารับการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวสายการบินน้องใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ วิสดอม แอร์เวย์ จำกัด โดยมีายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน นักบินของบริษัท โดยสายการบินวิสดอมแอร์เวย์ จะให้บริการการเดินทางไปในเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่-ปาย ,เชียงใหม่ -เชียงราย และเชียงใหม่ -น่าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ในเส้นทางดังกล่าวได้มีการเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวได้เร็วสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งจะให้บริการทั้งไปและกลับ เป็นเครื่องบินแบบ 8-12 ที่นั่ง เริ่มบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยให้การติดต่อด้านธุรกิจ ด้านการค้า ให้ได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนให้บริการการเช่าเหมาลำไปยังพื้นที่ให้บริการ อีกทั้งทางสายการบินยังได้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหนักในการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วน ในการเดินทางมารักการรักษษที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภาคเหนือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในการเดินทางมาทำให้สายการบินวสดอมแอร์เวย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการเดินทาง

 

Comments

comments