พร้อมแล้วนะให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐบ้านวัดเกต ร้านไหนไร้เน็ตร้านนั้นอดให้บริการ (มีคลิป)

Share This:

ร้านธงฟ้าประชารัฐเชียงใหม่มีกว่า 300 ร้านเข้าร่วม ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้า 25 อำเภอมีกว่า 600 ร้านแต่สมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 300 ร้าน พบปัญหาต้องมีอินเตอร์ ทำให้ร้านพื้นที่ห่างไกลอาจไม่ได้รับโอกาส ซึ่งพบว่าร้านค้าต้องติดตั้งอินเตอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คาดจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ตามนโยเบายของรัฐบาลเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่307 ร้านที่สมัครร่วมโครงการแล้ว จากเป้าหมาย 604 ร้านทั้ง 25 อำเภอ ทั้งนี้พบว่าร้านบางแห่งบนพื้นที่ห่างไกล หรือไม่ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าวมโครงการได้ อีกทั้งเป็นภาระให้กับร้านค้าที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งอินเตอร์ใหม่เพื่อรองรับการใช้บริการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบให้ โดยแต่ละคนจะมียอดเงินไม่เกิน 300 บาทใช้ได้ต่อเดือน

นางนศกรณ พัฒนามาศ ร้านประชารัฐบ้านวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าได้เข้าร่วมกับโครงกรร้าานธงฟ้าประชารัฐ ก็พร้อมให้บริการแกผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แต่ละคนจะได้วงเงินที่รัฐฐาลมอบให้เพื่อนำมาใช้จ่ายซื้อสินค้าภายในร้าน ซึ่งตอนนี้รอเครื่องรูดบัตรจากธนาคารที่จะนำมาติดตั้งให้เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้า ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่ให้บริการ

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 436,813 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 358,773 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของผู้ลงทะเบียน ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมีจำนวน 78,040 ราย สำหรับ ผู้ที่ไม่ผ่านการการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน บนหน้าจอแสดงผลจะระบุคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน และหากผู้ลงทะเบียนต้องการอุทธรณ์ ให้กดปุ่ม “ยื่นคำขออุทธรณ์” และกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออุทธรณ์ หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา จากทั้งหมด 25 อำเภอ 204 ตำบล โดยต้องมีร้านค้าประชารัฐสำหรับให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรฯ จำนวน 604 ร้านค้า ซึ่งยังขาดอยู่อีกกว่า 300 ร้านค้า ถึงจะเพียงพอต่อผู้ใช้งาน (ตำบลละ 3 ร้านค้า) รองรับผู้มีรายได้น้อย 500 – 600 คน/เดือน และคาดว่ายอดขายของร้านค้าจะได้ประมาณ 120,000 – 150,000 ต่อเดือน พร้อมเชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยากจะสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยหวังให้กระจายครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ พร้อมรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มใช้ใน 1 ตุลาคมนี้ ถ้าได้รับเงินขั้นต้น 200-300 บาททุกคน เฉลี่ยแล้วจะมีเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 70 ล้านบาทต่อเดือน

Comments

comments