หนักข้อทุกวันเว็ปและทัวร์จีนศูนย์เหรียญระบาดหนักเชียงใหม่ ผู้ประกอบการและไกด์อาจล้มในอนาคด(มีคลิป)

Share This:

เว็ปศูนย์เหรียญจีนระบาดหนักเชียงใหม่การท่องเที่ยวจะล้ม ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนายอมรับผลผระทบจากเว็ปและทัวร์ศูนย์เหรียญหนักขึ้นทุกวัน ไม่ใช้ไทยลามไปญี่ปุ่นที่ขายผ่านเว็ปกำลังส่งผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยวจะล้มสลาย ขณะที่คนไทยด้วยกันเห็นแก่ประโยชน์รายได้เล็กๆน้อยๆ ขายตัดราคาขาดคุณภาพ ขณะผู้ประกอบการเชียงใหม่กำลังกลายเป็นโจรในสายตาหนักท่องเที่ยวจีน

หลังจากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไกด์ ในจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อททท.เชียงใหม่ ให้มีการแก้ไขปัญหาเว็ปและทัวร์ศูนย์เหรียญที่ระบาดหนักส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพนำเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นองค์กรของรัฐที่ได้ร่วมกับชาวจีนที่เอาเปรียบการท่องเที่ยวของไทยและจังหวัดเชียงใหม่ขายบัตรผ่านต่ำกว่าราคาขายให้กับผู้ประกอบการและไกด์ จังหวัดเชียงใหม่

นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา กล่าวว่าจากปัญหาการขายการท่องเที่ยวผ่านเว็ปไซด์ จนกลายเป้นเว็ปศูนย์เหรียญที่ขายตัดราคาของกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวและไกด์ ที่กำลังถูกกล่าวหาหนักไปขูดรีดขายราคาแพง อย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ขายทัวร์ในราคา 800 บาท แต่กลับถูกขายผ่านเว็ปจีน 150 บาท มาเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่กลับไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการนำเที่ยวและไกด์ท้องถิ่น นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรภาครัฐเองทำเสียเองโดยไม่คำนึงถึงคนไทยด้วยกัน

นอกจากนี้เว็ปศูนย์เหรียญแล้วทัวร์ศูนย์เหรียญ ก็หนักขึ้นทุกวันมาตั้งฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด ซึ่งนายทุนใหญ่ขอจีนได้เข้ามาดำเนินการบัญชาเอง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวท้องถิ่นของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายกรัฐมนตรีให้เร่เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขายสถานที่ท่องเที่ยวจองผ่านเว็ปจนกลายเป็นเว็ปศูนย์เหรียญไร้คุณภาพ ราคาต่ำ ตลอดจนทำลายระบบนำเที่ยวของไทยและจังหวัดเชียงใหม่จะล้มสลายลงของผู้ประกอบการในอนาคด

อย่างไรก็ตามพบว่าการทัวร์ราคาต่ำขณะนี้พบมีต่ำสุดไม่ถึง 5 พันบาท หรือ 999 หยวน ต่อ 4 คืน 5 วัน จะไปเที่ยวที่มีต้นทุนต่ำในจังหวัดเชียยงใหม่ ทั้งที่ความเป็นจริงต้องไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาท หรือ 2 พันหยวนขึ้นไป เพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบการนำเที่ยวของไทยจะขายราคานี้ในสถานที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับแก่นักท่องเที่ยวจีน ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ขณะนี้กลับถูกนอมินีของไทยร่วมกับจีนหาผลประโยชน์โกยเงินออกไปทำให้เงิจากการท่องเที่ยวไม่สะพัดเศรษฐกิจของท้องถิ่นไม่ได้ผลตอบรับอย่างแท้จริง ซึ่งตนเองได้พูดคุยกับไกด์ชาวญี่ปุ่น ก็เริ่มเจอผลกระทบแบบเช่นเดียวกันที่ลุกลามไปทั่วของประเทศที่ยอดนิยมการท่องเที่ยว

 

Comments

comments