จอดรถที่ไหนแล้วใช้บริการรถฟรีเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Share This:

ขนส่ง ตำรวจและเทศบาลจัดรถรองรับประชาชนร่วมพิธี 3 หน่วงานดูแลด้านระบบขนส่งชวยกันจัดเตรียมรถไว้รองรับและจุดจอดรถให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รถที่จะนำมาให้บริการรับ – ส่ง ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย รถราง รถบัสปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว (รถสี่ล้อแดง) โดยกำหนดจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและจุดให้บริการรถรับ – ส่งเข้าสู่บริเวณงานพิธี 10 แห่ง ประกอบด้วย จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จำนวน 50 คัน ลานจอดรถด้านนอกเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต จำนวน 30 คัน จุดจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานประเสริฐแลนด์ จำนวน 20 คัน หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. จำนวน 20 คัน เป็นต้น โดยขะมีการจัดส่งไปยัง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอยากให้รวมกันเป็นหมู่คณะแล้วมารถคันเดียวกัน รวมทั้งวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่จอดรถ โดยแนะนำให้ทยอยกันมา จะเริ่มเปิดให้วางดอกไม้จันทน์กันตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าจะมีประชาชนที่จะมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จึงอยากให้ผู้ที่จะมาร่วมพิธีวางแผนการใช้เส้นทางที่จะมีสภาพการจราจรค่อนข้างคล่องตัวกว่าและสะดวกในการเดินทางกลับมากกว่า โดยเฉพาะเส้นทางข้างศูนย์ราชการ แล้วนำเข้ามาจอดบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการ(ที่จัดงานฤดูหนาว) ซึ่งสามารถเดินถึงงานระยะทางไม่ไกล รวมทั้งบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ที่มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง และมีรถคอยลำเลียงประชาชนเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจน การนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดที่ห้างเซ็นทรัลทั้ง 2 ห้าง (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต/เซ็นทรัลเฟสติวัล) แล้วนั่งรถที่ให้บริการเข้ามาภายในบริเวณงานพิธีฯ ก็จะทำให้ปริมาณรถเบาบางลงได้อีกทางหนึ่ง

 

นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง เพื่อบริการรับ – ส่งประชาชนฟรี ณ ที่ทำการแขวงทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย รวมถึงจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณสถานที่จัดงานฤดูหนาว) สำหรับจุดจอดรถยนต์จุดนี้ไม่มีรถให้บริการรับ – ส่ง เนื่องจากประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานพิธีได้ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากมีจุดบริการใดมีจำนวนคนใช้จำนวนมาก ก็ยังจะมีรถบริการเพิ่มเติมในจุดนั้นด้วย โดยมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน

 

Comments

comments