เชียงใหม่ยังเนื้อหอมนักท่องเที่ยวขยับ 11 ล้าน ปัญหาขายตัดราคาเตรียมเสอนอุสาหกรรมท่องเที่ยว (มีคลิป)

Share This:

ปธ.อุสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมนำปัญหาแก้ไขเป็นระบบต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้รัฐต่อ ส่วนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ยังคุก
คึกตัวเลขปีนี้จะเพิ่มกว่า 11 ล้านคน จาก ปีที่ผ่าน 9 ล้านคน ยังเป้นนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุด ปัจจัยเพราะหลายอย่างทำให้เป็นเมืองเป้าหมายของนักท่องเที่ยว

นายนพดล จิรภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ยังคึกคักยอดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้าจากปีที่ผ่านมา 9 ล้านเป็น 11 ล้านคน จากปัจจัยหลายอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพราะความงดงามความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่นยอมรับว่านักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งยังเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน

อย่างไรก็ตามปัญหาของการขายตั๋วตัดราคาของเว็ปไวด์จีนนั้น ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เตรียมนำเสนอให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณานำไปแก้ไขเพื่อเสนอให้กับรัฐบาล ส่วนจะแก้ไขได้อย่างไรนั้นเพราะเว็ปเป็นของประเทศจีน แต่เบื้องต้นจะต้องประสานให้ทางเว็ปต่างๆ ที่ขายตัดราคาให้ทราบถึงราคาที่แท้จริงเพราะจะเป็นการหลอกนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซื้อตั๋วท่องเที่ยวของแต่ละแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นการกลยุทธการขายผ่านเว็ปเพื่อนำเข้าตลาดหุ้นของประเทศจีนในการเพิ่มราคาหุ้นให้เพิ่มขึ้นสูง จึงทำให้มีการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงของประเทศไทย

Comments

comments