ความภาคภูมิใจชาวชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ดูแลรักษารถม้าราชพาหนะในหลวง ร.9 (มีคลิป)

Share This:

กว่า 26 ปีชลประทานที่ 1 ดูแลรักษารถม้าราชพาหนะในหลวง ร.9 ประทับทรงงานที่แม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอดีตผู้อำนวยการชลประทานแม่ฮองสอน ได้รับใช้ในช่วงเสด็จพระราชกรณียกิจและถวายงานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังดิน อ.แม่อาย ตามรับสั่งเมื่อปี 2520 ได้รับสั่งพร้อมมอบถุงพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจเพราะเป็นนายช่วงระดับ 4 เท่านั้น ผอ.ชลประเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ชมรถม้าพระที่นั่งพร้อมภาพพระราชกรณียกิจ

นายวีรชัย วราภาสกุล อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำผู้สื่อข่าวเข้าชมรถม้าพระที่นั่ง ของกรมชลประทานจำนวน 3 คัน ที่เคยใช้เป็นพระราชพาหนะรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2534 ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในโรงจอด สำนักงานชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายวีรชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้าราชการกรมชลประทานที่ได้รับเสด็จและสนองงานในครั้งนั้น เล่าว่า ในช่วง พ.ศ.2522 – 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากภายในพื้นที่ศูนย์ที่กว้างกว่า 8,000 ไร่ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร อยู่ห่างชายแดนเพียง 16 กิโลเมตร ไม่มีถนน มีแต่ดินลูกรัง ทำให้มีความยากลำบากในการเสด็จ กรมชลประทานจึงได้จัดสร้างรถม้า เพื่อใช้เป็นพระราชพาหนะในการรับเสด็จอำนวยความสะดวกในการทรงงาน โดยจัดสร้างรถม้า 4 ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม 2 ตัว จำนวน 1 คัน และ รถม้า 2 ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม 1 ตัว จำนวน 2 คัน โดยใช้แบบจากรถม้าและม้าเทียมจากจังหวัดลำปาง

กระทั่งในวันเสด็จ วันที่ 18 มีนาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเลือกใช้รถม้า 2 ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม 1 ตัว ในการเสด็จทรงงาน โดยมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คอยติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งภายหลังจากที่ได้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้น ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จึงนำรถม้าทั้งหมดมาจอดไว้ที่โรงจอดรถแห่งนี้มานานถึง 26 ปี โดยได้มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้คงสภาพเก็บไว้ได้นาน


นายวีรชัย กล่าวว่า รถม้าที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชพาหนะ เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมชลประทาน และ ข้าราชการกรมชลประทานมีความภาคภูมิใจที่ได้สนองงานตามพระราชดำริอย่างไรก็ตามในปี 2520 ได้ถวายงานจากรับสั่งให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยวังดิน ปัจจุบัน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นกิ่งอำเภอแม่อาย ได้ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ ที่ต้องมีเส้นทางรถ ที่จอดรถ ที่จอดฮ. ซึ่งจะเป็นไปตามรับสั่งทุกแห่งที่พระองค์ได้ดำริให้ก่อสร้างเพื่อใช้เดินทางไปเพื่อดูความก้าวหน้า ทุกวันนี้ยังคงจดจำเป็นความประทับใจที่พระองค์รับสั่งสอบถามและมอบสิ่งของพระราชทานให้เพราะมีตำแหน่งเป็นนายช่างระดับ 4 เท่านั้น เป็นความประทับตลอดจนการทำงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาตลอดชีวิตตอนนี้ได้เกษียณราชการอดีตผู้อำนวยการดครงการชลประทานแม่ฮองสอน ตลอดการรับใช้ราชการและได้น้อมนำคำสั่งสอนพระองค์ท่านเหมือนเป็นอาจารย์ ยังนำมาสอนให้กับน้องทุกคนของชลประทาน

ขณะที่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม รถม้าพระที่นั่งทั้ง 3 คัน พร้อมจะจัดทำภาพพระราชกรณียกิจและเรื่องราวการทรงงานของพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาถึงประวัติของราชพาหนะรับเสด็จ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพสกนิกรชาวไทย เป็นระยะว่ากว่า 26 ปี ยังคงดูแลรักษาสภาพเป็นอย่างดีเหมือนในการใช้งานครั้งแรก

หมายเหตุ ข่าว ภาพ และคลิป นำไปใช้ไม่ได้รับอนุญาติมีความผิดตมพรบ.คอมพิวเตอร์

Comments

comments