งดรับซื้อถั่วเหลืองเพราะไม่มีเงินจ่ายระบายไม่ได้ หลังบริษัทผู้ผลิตไม่ซื้อถั่วเหลืองไทยอ้างเงื่อนเวลา (มีคลิป)

Share This:

เกษตรกรและผู้รับซื้อถั่วเหลืองเดือดร้อนเรียกรัฐแก้ไขเงื่อนเวลาการรับซื้อ หลังพื้นที่ 3 จว.เชียงใหม่ แม่ฮองสอน และเชียงราย หันมาปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝนมากคาดมีผลผลิตกว่า 2 หมื่นตัน แต่ผู้รับซื้อในภาคเหนือไม่สามารถระบายไปบริษัทได้อ้างเงื่อนไขเวลาทำให้ต้องงดรับซื้อ เพราะไม่มีเงินจ่ายให้เกษตรกร มีรถบรรทุกหลายสิบคันกว่า 600 ตันจอดรอให้ซื้อถั่วเหลือง พบแม่ฮองสอนปลูกมากสุดกว่าร้อยละ 85 วอนรัฐบาลยื่นมือช่วยเหลือเร่งด่วน

นายวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล นายกสมาคมการค้าสินค้าการเกษตรและอุสาหกรรมแปรรูป ภาคเหนือ และเจ้าของบริษัทลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 309 หมู่ 3 ตำบลสันปุเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับซื้อพืชผลทางการเกษตร อาทิข้าวโพด ถั่วเหลือง ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาขาดเงินทุนที่จะรับซื้อถั่วเหลืองรอบสองในฤดูฝนของเกษตรกร 3 จังหวัดแม่ฮองสอน เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งพื้นที่แม่ฮองสอนปลูกมาสุดกว่าร้อยละ 85 เชียงใหม่ร้อยละ 10 ซึ่ง

อย่างไรก็ตามผลผลิตได้ออกมาเพิ่มมากขึ้นรับซื้อไปแล้วกว่า 5 พันตัน ไม่สามารถรับซื้อได้อีก เพราะไซโลสามารถเก็บได้ 1 หมื่นตัน มีข้าวโพดเก็บไว้ 5 พันตันที่เหลือเป็นข้าวโพด แต่ขณะนี้มีรถบรรทุกเขามาจอดรอตั้งวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ได้งดรับซื้อ เพราะไม่มีเงินจ่ายให้กับเกษตรกร และยังมีรถบรรทุกถั่งเหลืองเข้ามาต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมาจอดรถเพื่อขายถั่วเหลือง มาจนถึงนี้กว่าหลายสิบคันมีปริมาณถั่วเหลืองรอขายไม่น้อยกว่า 600 ตัน แต่ไม่สามารถรับซื้อได้เนื่องจากบริษัทรับซื้อเพื่อแปรรูปอาทิ อาหารสัตว์ น้ำมันถั่วเหลือง และด้านอื่นไม่รับซื้ออ้างเงื่อนไขเวลาทำให้ตอนนนี้ต้องงดรับซื้อจนกว่าจะระบายผลผลิตที่มีไปได้

ทั้งนี้ตามข้อตกลของบริษัท สมาคมต่างๆ และรัฐบาลในการรับซื้อถั่วเหลืองของไทยก่อนเป็นหลัก ซึ่งความต้องการใช้กว่า 2 ล้านตัน ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่มาขณะนี้ผลผลิตของไทยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีผลผลิตตลอดทั้งปีทั้งประเทศราว 5หมื่นตัน ซึ่งของภาคเหนือเกือบ 2 หมื่นตัน ที่มีการปลูกเพราะมีการส่งเสริมของภาครัฐพืชน้ำน้อยลดการปลูกข้าวโพดลง แต่มาขณะนี้ทางบริษัทและสมาคมได้นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้มากวก่าจะซื้อผลผลิตของไทยที่กำลังออกมา ซึ่งขอไทยเป็นถั่วเหลืองไม่ตัดต่อพันธุ์กรรม ซึ่งราครับซื้อโดยความชื้นที่ 17-20 ราคา 16 บาท แต่ตอนนี้ต้องรับซื้อในราคาความชื้อไม่เกิน 17 ที่ 15.50 บาท และความชื้นเกินจาก 17 ขึ้นไปรับซื้อ 15 บาท วอนให้รัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ไขให้บริษัทที่นำไปแปรผลผลิตกลับมารับซื้อถั่วเหลืองของไทยที่กำลังออกสู่ท้องตลาด ลดผบกระทบให้กับผู้รับซื้้อและเกษตรกรที่รอการขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและชำระหนี้สิน

 

หมายเหตุ คลิป ภาพและข่าว นำไปใช้ไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์

 

Comments

comments