สวนของพ่อเหลืองอร่ามด้วยพรรณไม้นานาชนิด เลข ๙ ไทยทต.หนองแหย่ง งดงมดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง (มีคลิป)

Share This:

เหลืองอร่ามไปทั่วสวนของพ่อ ร. 9 ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่วนทต.หนองแหย่ง อ.สันทราย ปลูกดอกดาวเหลืองเปนรูปเลข 9 ไทยกำลังออกดอกสวยงาม

ส่วนบรรยากาศที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มงดงามเรื่องอร่ามของดอกไมหลายหลายชนิดที่ทะยอยออกดอกให้ได้ชมความงดงาม ภายในสวนของพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ยื่งใกล้วัดพระราชพิธีฯ ดอกสีเหลืองโดยเฉพาะดอกดาวเรืองนับแสนทะยอยออกดอกสีเหลืองออกดอก ดอกดาวเรือง นับเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดเตรียม ดอกดาวเรือง 2 สายพันธุ์ คือ ดาวเรืองฝรั่งเศสดูแรงโก้เยลโล่ และดาวเรืองฝรั่งเศสโบนันซ่าเยลโล่

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติและพระจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงดอกไม้สีเหลือง กว่า 3 แสนต้น


อย่างไรก็ตาม นายกศุภชัย ศุภศิริ นายเทศบสลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแปลงดอกไม้ดอกดาวเหลืองเป็นรูปเลข 9 ไทย ได้เชิฐชวนให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแปลงดอกดาวเรืองจำนวน 9999 ต้น ซึ่งเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาฯและองค์กรทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกขณะนี้ดอกเริ่มผลิดออกมาเหลืองสวยงาม ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปจนถึงช่วงรัฐพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เชิญทุกท่านเยี่ยมชมภายในสำนักงานเทศบาลฯ ได้ตลอดเวลา

 

Comments

comments