มาลุ้นฝนตกหนักชุดสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ชลประทานเชียงใหม่พร้อมทุกกระบวนรับมือ(มีคลิป)

Share This:

ผอ.ชลประทานสั่งเจ้าหน้าที่พร่องน้ำรองรับฝนหนักชุดสุดท้าย หลังจากอุตุนิยมวิทยาฯ เตือนฝนตกหนักวันนี้ถึง 11 ตค. ชลประทานเชียงใหม่พร้อมรับมือพร่อง ระบายน้ำรองรับ กังวลน้ำจากดอยสุเทพหากตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เดิมๆ ขณะนี้กำลังทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณืพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขน้ำท่วมขัง โดยเแพาะพื้นที่ซ้ำซาก ปัญหาหลักคือเศษขยะทำให้อุดตัน

หลังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ ถึงปริมษณฝนที่จะตกหนักในวันนี้และวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ระดับ 50 -80 มิลลิเมตร ล่าดสุดนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานดครงการชลประทานเชียงใหม่ หลังจากการประชุมร่วมกันของส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของอ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน และจุดสูบน้ำในเขตเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสูบระบายน้ำ ทำการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในแม่น้ำปิง และคลองชลประทาน ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำร่วมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและกลางร้อยละ 78 ส่วนอ่างเก้บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่งร้อยละ 60 ส่วนการพร่องน้ำในอ่างในพื้นที่เสี่ยงรองรับน้ำและเกิดฝนตกหนักไว้ที่ร้อยละ 70 ของความจุ

อย่างไรก็ตามจุดที่น่าเป็นห่วงที่ดอยสุเทพ หากมีฝนตกหนักอาจทำให้ปริมษณน้ำจากดอยไหลลงมาเข้าท่วมตามพื้นที่เดิมซ้ำซาก ซึ่งแผนการรองรับต้องให้น้ำระบายลงคลองชลประทานโดยเร็วและเปิดระบายลงไปด้านท้าย ซึ่งตอนนี้ก็มีการพร่องน้ำไว้แล้ว นอกจากนี้ในเขตเมืองยังเป็นที่ท่วมซ้ำซากเดิมพบปัญหายังเป้นเศษขยะที่ไปอุดตันการระบายน้ำลงสู่คลองจนเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังล่าสุด

ทั้งนี้ฝนที่มาในครั้งนี้คาดจะเป็นฝนสุดท้ายของปีนี้ ทำให้การพร่องน้ำ กักเก็บน้ำไว้ให้สมดุลเพื่อแก้ไขปัญภัยแล้ง รองรับการใช้น้ำของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ตลอดจนการดูแลรักษาระบบนิเวศของลำน้ำสายน้ำต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่จะต้องบริหารจัดการน้ำถึงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นของเขื่อนใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กก็ตาม นับว่าการบริหารจัดการแก้ไขน้ำท่วมขังในเขตเมืองจากควาร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้น้ำจะท่วมขังไม่นานก็จะกลับสู่สภาวะปกติ ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็เป็นการท่วมขังซ้ำซากเป็นส่วนใหญ่

 

หมายเหตุ คลิป ภาพและข่าว นำไปใช้ไม่ได้รับอนุญาติมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์

Comments

comments