ทะเลสาบดอยเต่าได้น้ำมาเติมเต็มอีกครั้งในรอบ 3 ปีหลังจากเจอภัยแล้ง ร้านค้าเรือนแพชาวประมงกำลังสร้างรายได้ (มีคลิป)

Share This:

หลังจากจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทะเลสาบดอยเต่า กลับมามีชีวิตชีวาจากปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2558 ที่ประสบภัยแล้งน้ำแห้งขอดมีปริมาณน้ำเหลอเพียง 1.8 ล้าน ลบ.ม. แต่ล่าสุดปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการร้านอาหารเรือนแพ ต่างเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเริ่มมีมักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่วนชาวประมงในพื้นที่เริ่มนำเรือออกมาหาปลากลางลำน้ำปิงสร้างรายได้

ข้อมูลของชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนี้มีน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล ช่วงนี้ วันละ 15-16 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ถึงแม้ปริมาณน้ำจากไม่มากเหมือนอดีตที่เป็นเวิ้งแม่น้ำกว้างไกลสุดลูกตา แต่น้ำเหนือปริมาณมากก็ไหลลงทางต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนตุลาคม ที่มีฝนตกหนักทำให้มวลน้ำจจากทางเหนือแม่ปิง ลำน้ำสาขาต่างๆ ได้ไหลมาสบทบจนทำให้เกิดเป็นเวิ้งแม่น้ำขนาดใหญ่ขึ้นมา ขณะเดียวกันทางชลประทานเชียงใหม่ได้ระบายน้ำในแม่น้ำปิงจากตอนเหนือ กลางและด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่สอบ อำเภอจอมทอง เป็นประตูระบายน้ำสุดเพื่อพร่องน้ำหลังจากเกิดฝนตกหนักมีน้ำไหลงแม่น้ำปิงจำนวนมากเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่และระบายน้ำที่เอ่อท่วมทางอำเภอหางดงและสันป่าตอง

ทะเลสาบดอยเต่า เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล ใช้ในการเกษตรกรรม การประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน) การเดินทาง จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปยังอำเภอฮอด ระยะทาง 90 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ไปยังทะเลสาบดอยเต่าอีก 35 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร

 

Comments

comments