มารู้ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ และจุดจอดรถรับ-ส่งไปยังศูนย์ประชุมฯ (มีคลิป)

Share This:

กลุ่มไลน์จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำคลิปขั้นตอนในการถวายดอกไม้จันทน์และการแต่งกาย ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้จัดเตรียมความพร้อม และแนะนำให้ประชาชนใช้รถบริการของจิตอาสาที่จอดตามจุดรอบตัวเมืองเพื่อเข้ามายังศูนย์ประชุมฯ ขอให้ประชาชนตดตามตรวจสอบจุดต่างๆ สามารถเข้าไปที่ line @prchiangmai

ส่วนกลุ่มจิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวีดีโอขั้นตอนงานพระาชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จ.เชียงใหม่ พีธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนไดรับทรางวิธีการ ขั้นตอน และการแต่งกาย ให้กับประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่รับทราย นำไปเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนตลอดจนสื่อมวลชนได้นำเสนอเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้ฝากประชาาสัมพันธ์ ถึงประชาชนที่จะเข้ามาร่วมพิธีฯ ให้ใช้รถบริการตามจุดต่างๆ เพื่อเข้ามายังศูนย์ประชุมฯ เพื่อหลีการจราจรที่จะติดขัดโดยมีรถจิตอาสาไว้ค่อยบริการรับ-ส่ง หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่กลุ่มไลน์ @prchiangmai

ด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า รถที่จะนำมาให้บริการรับ – ส่ง ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย รถราง รถบัสปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว (รถสี่ล้อแดง) โดยกำหนดจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและจุดให้บริการรถรับ – ส่งเข้าสู่บริเวณงานพิธี 10 แห่ง ประกอบด้วย จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จำนวน 50 คัน ลานจอดรถด้านนอกเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต จำนวน 30 คัน จุดจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานประเสริฐแลนด์ จำนวน 20 คัน หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. จำนวน 20 คัน เป็นต้น โดยจะมีการจัดส่งไปยัง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง เพื่อบริการรับ – ส่งประชาชนฟรี ณ ที่ทำการแขวงทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย รวมถึงจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณสถานที่จัดงานฤดูหนาว) สำหรับจุดจอดรถยนต์จุดนี้ไม่มีรถให้บริการรับ – ส่ง เนื่องจากประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานพิธีได้

Comments

comments