ประชาชนตรวจสอบจุดจอดรถบริการการเดินทางไปยังศูนย์ประชุมฯ ช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

Share This:

สำหรับสถานที่จอดรถประชาชนที่จะมาร่วมพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ มีการประสานจัดจุดจอดรถพร้อมกับมีรถบริการรับส่ง ดังนี้ จุดที่ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จอดรถได้ 1,500 คน จัดรถรางบริการ 30 คัน จัดที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จอดได้ 450 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 50 คัน จุดที่ 3 ลานจัดงานฤดูหนาว จอดได้ 600 คัน จุดนี้ไม่มีรถบริการรับส่งต่อเดินเท้าเข้าสู่พิธี จุดที่ 4 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จอดได้ 200 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน 30 คัน จุดที่ 5 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จอดได้ 300 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน 30 คัน จุดที่ 6 ลานประเสริฐแลนด์ จอดได้ 100 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน จุดที่ 7 หอศิลปวัฒนธรรม มช. จอดรถได้ 100 คัน มีรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน จุดที่ 8 ไร่ฟอร์ด มช. จอดรถได้ 300 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน จุดที่ 9 ที่ทำการแขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่จัดรถโดยสารปรับอากาศ บริการรับส่งฟรี 12 คัน จุดที่ 10 หอประชุม มช. จอดได้ 100 คัน มีรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน จุดที่ 11 ศูนย์ศิลปาชีพฯ จอดได้ 100 คัน มีรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน และจุดที่ 12 เซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต จอดได้ 2,000 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน 30 คัน นอกจากนี้ยังมีบริการรถไฟฟ้าจำนวน 10 คัน ที่จะใช้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุจากศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ไปบริเวณหน้างานพระราชพิธีอีกด้วย สำหรับรถจักรยานยนต์สามารถจอดได้ที่สำนักงานตรวจและควบคุมคุณภาพอากาศ ตรงข้ามร้านข้าวซอยหนองฮ่อ

ส่วนการเดินรถสาธารณะที่ให้บริการจากจุดจอดต่างๆ จะนำประชาชนมาส่งบริเวณลานจอดรถของศูนย์แสดงสินค้าเกษตร ด้านทิศเหนือของศูนย์ประชุมฯ เพื่อให้ประชาชนเดินเข้าศูนย์ประชุมฯ ทางประตู 6 จะเป็นรถสาธารณะที่รับประชาชนมาจากจุดจอดรถสนามกีฬา 700 ปี โรงเรียนนวมินทร์ฯ เซ็นทรัลเฟส หรือจุดจอดด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ศูนย์ประชุมฯ โดยจะใช้เส้นทางถนนเลียบคลองชลประทานแล้วเลี้ยวขวาเข้าศูนย์แสดงสินค้าเกษตรฯ หากมาจากจุดจอดด้านทิศใต้ อาทิ กาดเชิงดอย หอประชุม มช. จะมากลับระบริเวณแยกหนองฮ่อแล้วส่งประชาชนลงตรงจุดรับส่งใกล้ๆ แยกหนองฮ่อ ประชาชนสามารถเดินเข้าศูนย์ประชุมฯ ได้ทางประตูเข้าด้านหน้า ส่วนขากลับลงรถบริการที่จุดไหนก็ให้เดินมาขึ้นรถบริการที่จุดนั้น

Comments

comments