ขอเดินเท้าจากบ้านม้งดอยปุยถวายพ่อของแผ่นดินสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (มีคลิป)

Share This:

ชาวบ้านม้งดอยปุยขอเดินครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อถวายดอกไม้จันทน์ ในห้วงวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ชาวบ้านม้งดอยปุย ขอเดินเท้าจากหมู่บ้านไปยังศูนย์
ประชุมฯ เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ และขอเดินเพื่อพ่อ ถวายแด่พ่อของแผ่นดินเพราะ 14 ครั้งที่ทรงพระราชดำเนินมาเยี่ยมช่วยเหลือ พระองค์ท่านไม่เคยบอกว่าเหนื่อยสักครั้ง พระองค์ทรงพระราชดำเนินเดินไปตามพื้นที่เพื่อทรงงาน

นางก๊ะ เฟื่องฟูกิจการ กล่าวว่าในครั้งนี้จะขอเดินทางถวายพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย ที่จะเดินจากหม่บ้านม้งดอยปุยลงไปยังศุนยืประชุมฯ เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะกระทำให้พ่อหลวงได้ เพราะที่ผ่านมา 14 ครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านแห่งนี้ เพราะองค์ท่าไม่เคยตรัสว่าเหนื่อยสักครั้ง ยังได้เดินไปทุกพื้นที่เพื่อทรงงานแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นและกลับมามีชีวิตที่ดี มีความรู้จากโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ก็ขอใช้โอกาศเดินถวายให้พ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ด้านายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ เตรียมจัดรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์เข้าดูแลการเดินทางตลอดเส้นทางให้กับชาวบ้านม้งที่จะร่วมเดินเท้าในครั้งประมาณเกือบ 400 คนที่จะมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จะร่วมกันเดินเพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ส่วนนางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำศูนย์กู้ชีพ 1669 เทศบาลตำบลสุเทพกล่าวว่าในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมดูแลพี่อน้องชาวม้งบ้านดอยปุย ที่จะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมฯ ตนเองก็จะช่วยดูแลสุขภาพตลอดการเดินเท้าและให้กำลังใจแก่ทุกคนดำนวยความสะดวก หนึ่งในงานของเราเป็นพยาบาลของพระราชา ที่ะจขอทำถวายพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

ส่วนชาวบ้านม้งดอยปุย ที่จะร่วมเดินทางทั้งครอบครัว กล่าวว่าการเดินเท้าครั้งนี้ได้ตอแทนพระคุณของพระองค์ที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านม้งแห่งนี้จนมีชีวิตที่ดีขึ้นมาจนทุกวันซึ่งการเดินทางไม่ได้ไกลอระไร เมื่อจะเทียบกับพระองค์ที่เดินทางมาที่หมู่บ้านเพราะเราเดินไปครั้งเดียวแต่พระองค์ท่านเดินทางมาหลายครั้ง ซึ่งระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรที่พวกเราชาวบ้านม้งจะพร้อมใจเดินทางเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย

 

 

Comments

comments