แหล่งท่องเที่ยวโอโซนใหม่ที่ไร้การแต่งเติมคงความเป็นไทยล้านนากาแฟแพงที่สุดดีที่สุด “บ้านป๊อก”(มีคลิป)

Share This:

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในความสูงตั้งแต่ 1 – 1.4 พันเมตร แหล่งโอโซนธรรมชาติ อากาศเย็นตลอดทั้งปีไม่มีร้อน มีกิจกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยล้านนา พบต้นกฤษณาขนาดใหญ่ขึ้นจำนวนมากได้รับการดูรักษาจากชุมชน ขณะเดียวกันเตรียมเปิดเส้นทางเป็นวงแหวนให้นักท่องเที่ยวใหม่เชื่อมไปจังหวัดลำปางและเชียงราย

 

 

 

ผู้สื่อข่าวพาไปหมู่บ้านกลางหุบเขา บ้านป๊อป หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใหม่ แหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1 – 1,650 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยเฉพาะตัวหมู่บ้านที่อยู่ระหว่าง 1 -1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะต้นกฤษณาขนาดใหญ่ ที่มีให้พบเห็นยังไม่ถูกบุกรุก ชุมชนแห่งนี้เป็นชาวไทยล้านนา ที่อยู่มากว่า 200- 300 ปี

ยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่ดูแลพื้นป่า ทำให้สภาพอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในหนาร้อนอุณหภูมิสูงสุดที่ 20-25 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะจากหมู่บ้านนี้มีการเเชื่อมโยเส้นทางไปยังอำเภอเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม นอกจากนี้ยังสามารถไปยังจังหวัดลำปาง และเชียงรายได้

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามอาชีพหลักปลูกใบชา และทำเมี่ยงขายเลี้ยงชีพ แต่ภายหลังได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวง ปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า กว่า 30 ปี ซึ่งผลการตรวจพบมีคุณภาพที่ดีทำให้ราคาขายแพงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ คั่วแล้วเสร็จ 650 บาท ได้ส่งออกไปขายโดยทางหมู่บ้านไม่มีแบรนด์ ได้ไปสร้างซื้อให้กับบ้านแม่กำปอง มาตอนนี้ชาวบ้านได้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟสร้างแบรนด์กาแฟบ้านป๊อก ซึ่งเป้นกาแฟที่ดีมีคุณภาพจากการปลูก ดูแลและปลอดสารเคมี จนทำให้มีราคาแพงและคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวผาเวียง สามารถมองเห็นบริเวณพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและบริเวณพื้นที่ของตำบลเทพเสด็จนับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มี น้ำตกสองแควเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร จะแปลกกว่าน้ำตกทั่วไปคือจะแบ่งเป็นสองทางจึงมีชื่อเรียกว่าน้ำตกสองแคว และ น้ำตกย่าจันทร์ เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ มีกิจกรรมของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางเดินป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมซิปไลน์ หรือนักท่องเที่ยวจะยังชมวิถีชีวิต ของชาวบ้าน ของการเก็บใบเมี่ยง การปลูกกาแฟ เป็นการปลูกกาแฟโดยให้ต้นกาแฟได้ร่มเงาของต้นเมี่ยงในการเจริญเติบโต ชิมกาแฟสด ๆ ทดลองทำกาแฟและส้าใบเมี่ยงอาหารพื้นเมืองของที่นี้ และมี โฮมสเตย์บ้านป๊อก ไว้ให้บริการ

 

Comments

comments