ปล่อยโคมลอยโคมไฟยี่เป็งปีนี้ไม่มีห้าม แต่ต้องควบคุมตามประกาศเพื่อความปลอดภัย (มีคลิป)

Share This:

ผู้ว่าเชียงใหม่ยืนยันปีนี้ปล่อยโคมไฟโคมลอยตามปกติไม่มีห้ามเพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรม แต่มีการควบคุมเวลาการปล่อยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้สวนที่ไหนต้องขออนุญาติเป็นไปตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่บังคับใช้ตั้งปีที่ผ่านมา ด้านวิทยุการบินเชียงใหม่ประสานสายการบินล่วงหน้าขอความร่วมมือตั้งแต่ 18.00 น. ปรับตารางการบินเพื่อความปลอดภัย

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าในห้วงเทศกาลยี่เป็งปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าจะมีการห้ามปล่อยโคมไฟโคมลอย จนกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดต่อกันหลายช่วงอายุ จนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จะต้องเดินทางมาเพื่อประเพณีนี้ของชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ส่วนการปล่อยโคมไฟและโคมควันยังคงให้ปล่อยตามปกติในห้วง 3 วัน โดยให้เป้นไปตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยที่มีผลบังคับใช้มาตั้งปี 2559 ที่มีข้อห้าามข้อกำหนดและพื้นที่ต้องขอนุญาติการปล่อย ที่สำคัญคือความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนเพราะปัญหาไม่ใช้เฉพาะสนามบินแต่เกิดเพลิงไหม้บ้าน การควบคุมเพื่อป้องกันแล้วจะตรวจสอบได้ว่าการเกิดเหตุที่ไหนมาอย่างไร จึงทำให้มีการควบคุมและห้วงเวลาหลัง 19.00 -01.00 น. ให้ปล่อยได้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบตลอดจน ร้านค้าที่จะต้องขออนุญาตเพราะต้องควบคุมมาตรฐานของโคมให้ตรงกับประกาศไว้

ด้านพันจ่าโท สาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิดสนามบินภูมิภาค ศูนย์วิทยุกรบินเชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้หลังงจากประกาสมีผลบังคับใช้มาตั้งปีที่แล้ว ก้จะมีความเข้มข้นควบคุมของการปล่อยโคม ซึ่งทางวิทยุการบินมีความหวงใยต่อประเพณีและความปลอดภัยที่ต้องควบคู่กัน ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสายการบินที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปรับตารางการบินที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจึงได้ขอช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ของประเพณียี่เป็งงดการบินที่จะขึ้น-ลง เบื้องต้นทุกสายการบินต่างให้ความร่วมมือส่วนจะเป็นสายการบินไหนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครั้ง

 

Comments

comments