พิซซ่าคอมปะนีร่วม สพฐ. เฟ้นหาครูส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนถวายในหลวงร. 9

Share This:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียนของภาคเหนือ

ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประเทศไทย ส่วนแฟรนไชน์และฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันเปิดงาน โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบรรยายเพิ่มเติมโดย คุณศกุนตลา สุขสมัย ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15 ในหัวข้อ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านเป็นไปได้ไม่ยากอย่างที่คิด และเคล็ดไม่ลับกับการสร้างยุวบรรณรักษ์ พร้อมการเวิร์ตช๊อปกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นการอ่าน กับตัวแทนคุณครูระดับประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จำนวน 40 คน จากโรงเรียนในภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายนหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้มีความรู้จากการส่งเสริมการอ่านที่จะช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของไทยและนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นจากรักการอ่านหนังสือ

นายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประเทศไทย ส่วนแฟรนไชน์และฝ่ายปฏิบัติงาน เปิดเผยว่า โครงการเฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมรักการอ่านที่ต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า คอมปะนีชวนน้องอ่าน ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือครูกลุ่มคุณครู เพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพของครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนและเด็กนักเรียน โดยมีทั้ง 4 ภูมิภาค

อย่างไรก็ตามคุณครูที่ผ่านการอบรมจะดำเนินการส่งผลงานวัตกรรมในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาประจำปี 2560 ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อยกย่องเป็นครูต้นแบบ ให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้คุณครูท่านอื่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Comments

comments