วัน: 30 ตุลาคม 2017

สร้างสะพาน ฝายเก่าและฝายถาวรเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคทำให้น้ำปิงชะลอและน้ำยกตัวไหลช้า (มีคลิป)

Share This: ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยปัญหาการระบายน้ำปิงเ […]
Read More