สร้างสะพาน ฝายเก่าและฝายถาวรเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคทำให้น้ำปิงชะลอและน้ำยกตัวไหลช้า (มีคลิป)

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยปัญหาการระบายน้ำปิงเพราะอุปสรรคสร้างสะพานและฝายเดิม ปัญหาฝายเดิมและฝายถาวร กลายเป็นอุปสรรของการระบายน้ำแม่น้ำปิง และการถ่มดินสร้างสะพานไม่มีการนำออกจนทำให้น้ำบีบตัวยกตัวส่งผลให้เกิดน้ำไหลช้าเอ่อท่วมขึ้นมาได้ ซึ่งชลประทานเชียงใหม่เตรียมแผนบริหารจัดการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่

 

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงแม่น้ำปิงทั้งตอนเหนือ กลางและใต้ ส่งผลให้น้ำชะลอตัวเข้าเอ่อท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน แต่ในเขตเมืองผ่านพ้นไปได้ ถึงจะมีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้ามาสมบทกันก็ตาม แต่เป็นเพราะส่วนหนึ่งมาจากประตูระบายน้ำ การบริหารจัดการระบายน้ำพร่องน้ำไว้รองรับ และการไหลของน้ำไม่พร้อมกันจึงไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขยายพื้นที่ออกไป

อย่างไรก็ตามยอมรับการระบายน้ำล้าช้ามีอุปสรรคทางตอนเนหือบริเวณเชิงสะพานป่าตันที่มีการก่อสร้างสะพานมีการขวางทางน้ำบีบช่องทาง และดินที่นำมาถ่มทำให้น้ำจนำให้ทางตอนเหนือจากนี้ไปมีการเอ่อสูงและฝายเดิมตลอดตัวเมืองเรื่อยไป และฝายถาวรจากปูน ซึ่งทำให้น้ำมีการยกตัวชะลอไหลช้าซึ่งจะเห็นได้จากฝายเดิมด้านหน้าประตูระบายน้ำป่าแดด ที่น้ำไหลมาแล้วจะยกตัวสูงขึ้นไหลช้าลง จะเห็นระดับน้ำชัดเจนมาก แต่จุดไหนที่ไม่มีตัวขว้างก็จะระบายได้ดีขึ้น เช่นเดียวกันสะพานข้ามแม่น้ำปิงจากท้ายประตูระบายน้ำที่มีอุปสรรคจากดิน ไปจนถึงฝายถาวรเป็นปูน ในอนาคดได้มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของการระบายน้ำจากด้านเหนือไปด้านท้ายได้ได้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตลอดส่องฝั่งแม่น้ำปิง โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ

Comments

comments