ปล่อยโคมลอยโคมไฟต้องดูให้ก่อนปล่อย หากฝ่าฝืนอาจเจอคุกจำยาวถึง 3 ปี พ่วงโทษปรับอีกไม่เกิน 6 หมื่น(มีคลิป)

Share This:

 

ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือปล่อยโคมเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตพร้อมชวนเที่ยวยี่เป็งเชียงใหม่เน้นจัดย้อนไปสู่วัฒนธรรมตามคติโบราณ พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิงสะพานนวรัฐเป็นสถานที่ปล่อยได้ ย้ำวันที่ 3-4 พ.ย.60 ช่วง 1 ทุ่มถึงตี 1 เท่านั้น อ.เมืองเชียงใหม่ขออนุญาตปล่อย 23 แห่ง ต่างอำเภอมีเพียงแค่ 5 อำเภอหากฝ่าฝืนอาจเจอคุกจำยาวถึง 3 ปี พ่วงโทษปรับอีกไม่เกิน 6 หมื่น

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานช่วงประเพณีลอยกระทง หรือ ยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ นับเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน เป็นประเพณีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ทางเชียงใหม่มีการอนุรักษ์เป็นอย่างดี สำหรับปีนี้ในทุกพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีหรือยี่เป็งขึ้น โดยพยายามเน้นที่จะย้อนไปสู่วัฒนธรรมอันเป็นคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของเชียงใหม่ กล่าวคือ เน้นความเรียบง่ายบนอารยธรรมของล้านนาของชาวเชียงใหม่ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย พี่น้องชาวต่างประเทศมาเยือนงานยี่เป็งของเชียงใหม่ โดยเฉพาะในวันแรม 1 ค่ำ วันกระทงใหญ่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการประกวดกระทงใหญ่ ซึ่งเป็นขบวนกระทงที่มีความสวยสดงดงาม เป็นขบวนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด ขอเชิญชวนในมาร่วมงานนี้ทั้งในวันที่ 3 และวันที่ 4 พ.ย.60

อย่างไรก็ตามปีนี้วันที่ 3-4 พ.ย.60 ที่จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็คือ การปล่อยโคมลอย ก็ขอให้ปล่อยในช่วงเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของทั้ง 2 วัน เพื่อความปลอดภัยทางการจราจรทางอากาศ ซึ่งเที่ยวบินสายต่างๆ ที่บินเข้าสู่เชียงใหม่ก็ให้ความร่วมมือที่จะงดบินในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แต่ช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. อาจจะมีบางสายการบินที่ล่าช้า ก็ขอให้รอเวลากันอีกสักนิดเพื่อที่จะได้ปล่อยโคมไฟอันงดงาม สำหรับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยหรือโคมไฟได้ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของคืนวันที่ 3-4 พ.ย.60 พื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ปล่อย 600 ลูกและจุดพลุ 30 และเชิงสะพานนวรัฐ ปล่อย 2 พันลูกและจุดพลุ 350 และมีอีก 5 อำเภอที่ขออนุญาต

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศระบุถึงบทลงโทษไว้ว่า ผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จัดให้มีสถานที่จุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดในประกาศนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเป็นการกำหนดโทษตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง คสช. ที่ 27/2559

 

หมายเหตุแฟ้มภาพปล่อยโคมและสนามบินเชียงใหม่

 

 

Comments

comments