ประเพณีอันเก่าแก่หาชมอยากส่งเคราะห์สะโตงแก้เคล็ดไม่ดีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี

Share This:

อาจารย์สอง หรือ ศศิษย์ เผยสืบทอดจากพ่อครูมากว่า 100 ปี ได้ทำมา 17 ปี โดยเฉพาะการทำสะโตงจากกาบกล้วย แบ่งเก้าช่อง ใส้ของคาวหวานผลไม้ลงไป เพื่อส่งเคราะห์ที่ไม่ดีออกไปโดยผู้ประกอบพิธีจะไม่สวมของมีค่าใส่เสื้อผ้าที่จะต้องทิ้งทั้งหมด ต้องบ้วนน้ำลายลงสะโตงซึ่งจะแตกต่างจากการประกอบพิธีของที่อื่นๆ

ผู้สื่อข่าวพาไปที่บ้านของอาจารย์สอง หรือ อาจารย์ศศิษย์ เวียงทาชมภู บ้านทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีส่งเคราะห์สะโตง ที่มีความแตกต่างจากการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเคราะห์แล้วเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล โชคดี แก้เคล็ดสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป อ.สองกล่าวว่า การทำพิธีของตนได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์ในอดีตมานานกว่า 17 ปี ที่ได้ช่วยเหลือปัดเป่าสิ่งไม่ดีส่งเคราะห์จากผู้คนที่เดินทางมา เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที่สืบทอดต่อกันหลายร้อยปี ที่แตกต่างคอการกล่าว วิธีกรรมที่จะให้ผู้เข้าร่วมต้องชวมเสื้อผ้าที่จะไม่ใช้แล้วเพื่อถอดทิ้ง ไม่สวมสิ่งของมีค่า หรือรองเท้า ห้ามพูดคุยตลอดจนคนรอบข้างเพราะจะเป็นผู้รับเคราะห์ไป ในช่วงที่จะส่งเคราะห์ออกไปช่วงที่กล่าวนพเคราะห์ทั้ง 9 จะต้องบ้วนน้ำลายทิ้ง และอาบน้ำขมิ้นส้มป่วย แล้วน้ำสะโตงและเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปทิ้งทั้งหมด

ส่วนสะโตง จะเป็น 9 ช่อง เก้านพเคราะห์ ที่มีของคาว ของหวาน ผลไม้ ธงทั้งเก้า ทำด้วยกาบกล้วย ดอกไม้ ธูปเทียน ที่จะใช้ประกอบพิธี ซึ่งเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณที่ผู้คนรู้สึกไม่ดีเคราะห์ต่างๆ ก็จะประกอบพิธีกรรมส่งเคราะห์สโตงนี้ขึ้น ก็จะใช้เวลาฤกษ์ในการประกอบพิธี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมส่งเคราะห์สะโตงนี้ไปแล้วได้เกิดแต่ความโชคดี พ้นเคราะห์ พ้นภัย นอกจากผู้ที่ไม่ได้มาร่วมญาติอาจจะนำชื่อ ที่อยู่อายุ และเสื้อผ้ามาร่วมประกอบพิธีให้กับญาติได้ นี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อในสมัยโบราณที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆ ปี ต่อาจจะแต่ต่างช่วงประกอบพิธีของแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะเทียนขี้ผึ้งทุกเล่มที่นำาประกอบพิธีใส่ข้างในจะอักขระล้านนาลงไว้

Comments

comments