เขื่อนแม่งัดฯ กลับมาแล้วน้ำจ่อล้นสปริงเวยใกล้ถึง 100% ในรอบเกือบ 3 ปีหลังเจอภัยแล้ง (มีคลิป)

Share This:

ในรอบ 3 ปีน้ำเขื่อนแม่งัดจ่อล้นสปริงเวย์หลังจากเจอภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยปีนี้ปริมาณน้ำเพิ่มมากจนทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำ 96 % จากความจุเต็ม ทำให้น้ำขึ้นไปจนถึงทางสปริงเวย์ หรือทางน้ำล้นที่บานพับ นับเป็นในรอบเกือบ 3 ปีที่เจอวิกฤตภัยแล้ง แต่ปริมาณน้ำส่วนเกินจะยังไม่เปิดระบายทิ้งอาจกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อให้มีน้ำต้นทุนสูง แต่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างคาดจะถึง 100 % แต่ไม่มากสุดเหมือนปี2532และ 2548

นับเป็นข่าวดีของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดปริมาณน้ำขึ้นมาสูงถึงทางสปริงเวย์ หรือทางน้ำล้น ที่มาอยู่บริเวณบานพับที่เตรียมพร้อมจะไหลลงไปทันที่หากมีการยกบานพับขึ้นทั้ง 3 บาน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 255 ล้าน ลบ.ม. คิเป็น 96% เปรียบเทียบมากกว่าปี 2559 ถึง 95 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36% และมากกว่าปี 2558 185 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70% จากระดับกักเก็บสูงสุดได้ที่ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับน้ำสูงสุด Upper Rule Curve 239 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรอง รับน้ำได้อีก 10 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4% อย่างไรก้ตามพบว่าเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 มีปริมาณน้ำมากสุด 309 ล้าน ลบ.ม. เป็นปีที่มีน้ำมากที่สุด ในห่วงระยะนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ถึงวันนี้ รวม 216 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 79% ของสะสมเฉลี่ย 271 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว 3.159 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่าง 7 วันที่ผ่านมา 4.675 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวยังมีการระบายไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ใช้น้ำด้านการเกษตรของการปลูกข้าว แต่ปริมาณน้ำปล่อยออกไปกับการไหลเข้ามาสมดุลกันทำให้ปริมาณน้ำคงที่ไม่ลดลงไปในปีนี้อาจได้เห็นปริมาณน้ำถึง 100% เพราะขณะนี้น้ำที่เพิ่มขึ้นได้เข้าไปจ่อที่ทางสปริงเวย์ หรือทางน้ำล้น ถึงบานพับแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในปีนี้มีมาก แต่จะยังไม่ระบายน้ำส่วนเกินทิ้งจะยังกักเก็บไว้ในช่วงหน้าแล้งในการบริหารจัดการรักษาน้ำต้นทุนไปจนถึงปีนี้ที่มีน้ำท่าต้นอย่างเพียงพอ ซึ่งในส่วนนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ อีกครั้งเพื่อรักาาน้ำต้นทุนน้ำส่วนเกินไว้ แต่ปริมาณน้ำจะไม่เทากับปี 2548 ที่สูงสุดถึง 309 ล้าน ลบ.ม. และในปี 2532 ที่น้ำมากถึง 302 ล้าน ลบ.ม.

 

Comments

comments