ทีมวิจัยแพนด้าปรับพื้นที่สวนหลังบ้านและวางแผนเตรียมความพร้อม 2 แพนด้าสู่ฤดูผสมพันธุ์(มีคลิป)

Share This:

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สวนหลังบ้าน ด้านนอกส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ ทีมวิจัยแพนด้า ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหลังบ้าน เพื่อเตรียมนำแพนด้าทั้งสองออกมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่มาเร็วกว่าปกติ เพื่อปรับสภาพของร่างกายให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ หลังจากที่พลาดหวังมาตลอดหลังจากมีแพนด้าหลินปิง ในปีนี้ทีมพี่เลี้ยงจัดเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีแพนด้าน้อยเกิดขึ้นในปีหน้า

ส่วนแพนด้าช่วงช่วง น้ำหนักโดยประมาณ 137-138 กิโลกรัม และแพนด้าหลินฮุ่ยน้ำหนักโดยประมาณ 128-129 กิโลกรัม มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งอาจจะมีการลดน้ำหนักโดยเน้นการออกกำลังลงมาก่อนถึงฤดูผสมพันธุ์ ในปีที่ผ่านหลินฮุ่ยมีอาการเป็นสัดเร้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ทำการผสมเทียมจนกระทั่งการตรวจพบตัวอ่อนแต่แล้วก็มีการกลืนตัวอ่อนไป มาในปีนี้างทีมวิจัยแพนด้าได้เตรียมความพร้อมนำข้อปัญหาต่างๆ นำมาแก้ไขเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีแพนด้าน้อยตัวที่สองของประเทศขึ้นมาต่อจากแพนด้าหลินปิง ที่มีลูกแพนด้าแฝด ขณะเดียว น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าร่วมแพนด้าดลกที่ประเทศจีน เพื่อนำข้อมูลต่างของไทยแลกเปลี่ยนกับทางจีนและส่วนจัดแสดงแพนด้าในประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมีแพนด้าน้อยในปีนี้

หมายเหตุนำคลิป ข่าวและภาพ ไปใช้ไม่ได้รับอนุญาตมีควมผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์

Comments

comments