ปลายเดือนนี้ได้เห็นน้ำเต็ม@เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 100% ใครยังไม่ได้เซลฟีเดียวจะพลาด (มีคลิป)

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยปีนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลกักเก็บน้ำได้เกือบเต็มความจุราวปลายเดือนนี้ถึง 100 % การบริหารจัดการใช้การระบายน้ำให้น้อยรองรับช่วงหน้าแล้งการเพาะปลูกจะมาก และศึกษาพฤติกรรมของเขื่อนเพื่อรองรับการผันน้ำแม่แตงเข้ามา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรง ขณะเดียวนักท่องเที่ยวเริ่มมากชมน้ำเต็มอ่าง

หลังจากปริมษณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำใกล้เต็มความจุอ่างทำให้นักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปถ่ายภาพของปริมาณน้ำในอ่างที่กลับมาเติมเต็มสวยงาม ขณะที่นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าในปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำไหลเข้าต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงนี้ไปจนถึงราวปลายเดือนธันวาคม ซึ่งปริมาณน้ำล่าสุด 257 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 97 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ถึงวันนี้ 218 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ำ 117 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ถึงวันนี้ 147 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 94


อย่างไรก็ตามน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอำเภอแม่แตง จะแตกต่างจากเขื่อนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด ตัวเขื่อนแม่งัดฯจะมีน้ำเข้าต่อเนื่องไปจนถึงราวปลายเดือนธันวาคม แต่ของแม่กวงฯ จะเริ่มมีน้ำไหลเข้าน้อยทำให้ปริมาณน้ำที่คาดหวังจะให้ถึง 140 ล้าน ลบ.ม. คงจะไม่ถึงตามคาดการณ์ไว้ แต่ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำก้จะง่ายมากขึ้นในการดูแลน้ำอุปโภคบริโภค น้ำรักษาระะบนิเวศ และการใช้น้ำด้ารการเกษตร ซึ่งในปีนี้คาดเกษตรกรเกษตรจะเพาะปลูกมากขึ้นหลักจาเจอภัยแล้งมา 2 ปีเศษ ทำให้ปีนี้น้ำมีปริมาณมาก ทำให้การเพาะปลุกจะเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ให้มีการระบายน้ำให้น้อยถึงจะ 100 % ก็ตาม เพื่อให้รองรับการใช้น้ำหน้าแล้งและการักษาน้ำต้นทุนไว้ในปีต่อไป

ทั้งนี้จะได้มีการศึกษาพฤติกรรมของตัวเขื่อนแม่งัดฯ เพื่อรองรับการผันน้ำจากน้ำแม่แตงลงมาในอนาคดถึงความั่นคงแข็งแรง การรองรับน้ำที่เต้มความจุ ปริมาณน้ำที่มีภายในเขื่อน มีเครื่องมือตรวจวัดที่นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเขื่อนนอกจากสำรวจด้วยตา ก็ใช้เครื่องมือเข้ามาเป็นตัวช่วยนับเป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิดความมั่นสูงสุดของตัวเขื่อนทีจะสามารถ การรองรับน้ำ การซึมการรั่งไหลต่างๆ ตอลดจนถึงการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจสูงสุดความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับน้ำในอนาคด

Comments

comments