ถวายพระพรชัยมงคลฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ สืบพระชะตาหลวงแบบล้านนา

Share This:

วัดยางกวง ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ นำคณะครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบพระชะตาหลวง ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของให้ทรงมาพระพลานามัยที่แข็งแรง

ที่อาคารปฏิบัติกรรมฐานเฉลิมราชย์ ภายในวัดยางกวง อำเภอเมือง เชียงใหม่ พระครูปลัดสุเดช สิริสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดยางกวง ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบพระชะตาหลวง ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้ทรงมาพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

สำหรับพิธีการสืบชะตาหลวงเป็นประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุบ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ พ้นจากโรคาพยาธิ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น

 

Comments

comments