เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ลดราคาบัตรเข้าชม ฉลองเปิดให้บริการครบ 9 ปี ก้าวสู่ปีที่ 10 (มีคลิป)

Share This:

เชียงใหม่ซูอควาเรียมก้าวสู่ปี่ที่ 10 ไม่ลดการพัฒนาแหล่งเรียนพันธุ์สัตว์น้ำจืดแลเค็มจัดหาสัตว์น้ำหาชมยากมาให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมเปิดโอกาศให้กับเด็กด้อยโอกาศของภาคเหนือได้ชมสัตว์ใต้ทะเลฟรี พร้อมคืนสังคมมอบรถกู้ภัยกว่า 1 ล้านบาทให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม พร้อมคณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ คณะผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียมและ พนักงาน ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสที่ครบ 9 ปี จากการเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และก้าวสู่ปีที่ 10 จึงจัดให้มีการจำหน่ายบัตรในราคาลดพิเศษ ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยจะจำหน่ายบัตรที่รวมค่าบัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยแล้ว ในราคาเพียง 210 บาท และ 145 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก ตามลำดับ

นอกจากจะจัดให้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและจัดทำพิธีเชิญพญานาคที่มีน้ำหนักถึง 300 กิโลกรัมลงน้ำแล้ว ยังได้มอบสิ่งของและมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากไร้ให้แก่ โรงเรียน วัด และ มูลนิธิ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 แห่ง คือ โรงเรียนทูจอง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย / วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง และมูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งมีเด็กกำพร้า ยากไร้ และขาดที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของทั้ง 3 แห่งรวมกัน จำนวนเกือบ 1 พันคน และพร้อมมอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่สมาคมกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลืองานสาธาณะกุศลต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามเชียงใหม่ ซู อควาเรียมเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีการแสดงพันธุ์ปลาที่หลากหลายสายพันธุ์ทั้งปลาน้ำเค็มและน้ำจืด โดยมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก 133 เมตร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 600 ล้านบาท และได้รับการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 9 ปีของการเปิดให้บริการที่ผ่านมา ได้มีจำนวนผู้เข้าชมรวมแล้วกว่า 3 ล้านคน โดยยังไม่รวมถึงผู้เข้าชมระดับ VIP เช่น ราชนุกูลของไทย เจ้าชายของญี่ปุ่น รัฐมนตรี ดารา นักแสดง และบุคคลสำคัญ อีกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง

นายนฤทัต กล่าวว่ ยังเป็นสถานที่ทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในภาคเหนือตอนบน ให้มีโอกาสชมสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งตั้งอยู่บนดอย โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังภาคตะวันออกหรือภาคใต้ของประเทศ ห้ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์น้ำ และจัดให้มีการเข้าชมเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษสำหรับเยาวชนดังกล่าวมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยจนถึงปัจจุบัน ได้มีนักเรียนเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม รวมกันแล้ว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และถือเป็นภาระกิจที่เราจะดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมนำสัตว์น้ำจืดและเค็มที่หาชมนำมาจัดแสดงให้เด้กได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในการก้าวไปสู่ปีที่ 10

Comments

comments