แอ่วงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน 1 – 10 ธค. ประจำปี 2560 (มีคลิป)

Share This:

ที่วัดพระะาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชหารจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเตรียมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามมเทวีปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงสิปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันนวาคม 2560

ภายในงานมีกิจกรรม การแสดง การจำหน่ายสินค้าจากชุมชน การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐ และการประกวดนางสาวลำพูน ในปีนี้จะมีการประกอบพิธีบรวงสรวงพระนางจามเทวี ในช่วงเย็นของวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้มีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาะารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

 

 

Comments

comments