ไม่เช็คอิน&เซฟี่ที่แล้วจะเสียใจจุดชมวิวผาดำ หน้าพระตำหนักภูพิงค์อันซีนที่รอคุณ (มีคลิป)

Share This:

สุดอันซีนชมวิวผาดำดอยสุเทพ ด้าหน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วิวทิวเขามองเห็นดอยอินทนนท์ยามคำเห็นแต่ที่อันซีนในช่วงค่ำหากฟ้าเปิดสดใส
แล้วจะมองเห็น

ผู้สื่อข่าวพาไปอีกหนึ่งพื้นที่อันซีน ที่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายภาพวิวและเซลฟี่มากหนัก เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกและลานจอดรถแล้วจะมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก สุดอันซีน เป็นหน้าผาสูง ชื่อผาดำ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ มีความงามของวิวอยู่เบื้องล่างซึ่งสามารถมองเห็นได้อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง สันป่าตอง ไปจนถึงดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หากสภาพท้องฟ้าเปิดจะมองเห็นยอดเขาที่สวยงาม


นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าผาดำเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่อยู่หน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นักท่องเที่ยวไม่ ค่อยรู้จัก มีภาพเผยแพร่ให้ทราบมากหนัก นักท่องเที่ยวจะสงสัยเพราะไม่ค่อยทราบหรือจักมากหนัก ทำให้ไม่ค่อยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเหมือนจุดชมวิวของบ้านม้ง ดอยปุย ซึ่งจุดนี้อันซีนของวิวที่จะเห้นภูเขาหลากหลายสลับกันไปมา ทะเลหมอกปกคลุม เห้นตัวอำเภอทางใต้ โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ ถึงจะห่างเกือบ 100 กิโลเมตรก็ตาม หากสภาพท้องฟ้าเปิดอย่างเช่นวันนี้จะเห็นตัวดอยอินทนนท์เป็นช่วงๆ เพราะมีทะเลหมอกปกคลุมซึ่งหากมองจะเหมือนภูเขาไฟฟูจิ ของญี่ปุ่นที่หิมะขาวปกคลุม แต่ของอิน ทนนท์จะมองเห็นเป็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมบนยอดดอยลงมา ที่มีความสวยงามอีกอย่างหนึ่ง

แต่ที่อันซีนในช่วงค่ำหากฟ้าเปิดสดใสแล้วจะมองเห็นแสงไฟจากยอดพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริที่ส่องสว่างจากยอดดอยมาให้ได้เห็นจากจุดชมวิวนี้ อยาง ไรก็ตามจะมีการพัฒนาพื้นที่จุดชมวิวให้มีความสวยงามมากขึ้น โดยจะมีการประสานเพื่อของบประมาณมาพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่สำคัญชมวิวของบ้านหน้าพระ ตำหนักภูพิงค์ฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู็จักเพิ่มมากขึ้น

Comments

comments