ต้นยูคาขนาดใหญ่เกือบ 4 คนโอบในสวนเกษตรหน้าพระตำหนักภูพิงค์ฯ มีอายุกว่า 60 ปี (มีคลิป)

Share This:

นับเป็นต้นยูคาลิปตัสที่มีความใหญ่และสูงต้นหนึ่งเกือบ 4 คนโอบซึ่งแตกต่างจากต้นอื่นใกล้เคียง ที่ปลุกไว้หน้าพระตำหนักภูพิงค์ฯ ยังมีต้นพญาเสือโคร่งขนาดใหญ่อายุราว 50 -60 ปี ตั้งตระหง่านให้ได้ชม หรือจะซื้อเฟิร์นไปประดับตามบ้านเรือนในสวนบากห้าแห่งนี้

นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พร้อมนายอลงกรณ์ แจ้งจันทร์ และนายสนไพร สมเพ็ชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พาไปดูต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ภายในสถานีวิจัยดอยปุย หรือสวนบวกห้า สถานบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝั่งตรงข้ามพระตำหนักภูพิงค์ฯ ที่มีเพียง 4 ต้นขนาดใหญ่สูงตระหง่านกว่า 20 เมตร พบว่ามี 1 ต้นที่มีขนาดใหญ่มากกว่าอีก 2 ต้นเกือบ 4 คนโอบนับเป็นต้นที่มีควาใหญ่จากบริเวณฐานและสูงขึ้นไปเป็นเส้นตรงก่อนจะมีกิ่งก้านใบด้านบน ส่วนอีก 3 ต้นมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 คนครึ่งโอบ แต่มีความสูงเกือบ 20 เมตร

นายสนไพร กล่าวว่าตนเองอายุ 53 ปี เกิดมาก็เห็นต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้แล้วทั้งในสวนและด้านหน้าพระตำหนัก ยังมีสวนยูคาลิปตัสที่ดอยปุยอีกจำนวนมาก แต่ที่สวนบวกห้านี้เหลือเพียง 4 ต้นเท่านั้น แต่มีหนึ่งต้นใหญ่มากนับว่าใหญ่ที่สุดของต้นยูคาลิปตัสเพราะต้องใช้คนโอบเกือบ 4 คน ส่วนต้นที่นำมาปลูกยังไม่แน่ใจคาดว่าจะนำมาจากประเทศออสเตรเลียน่าจะก่อนปี 2504 แต่ตอนนี้คนที่ทราบเรื่องราวก็อายุมาก ส่วนต้นและอีกหลายคนในตอนนี้ไม่ทราบที่มาชัดเจน แต่เกิดที่นี้ก็เห็นต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้เตบโตสูงใหญ่ก็น่าจะมีอายุราว 60 ปีได้ หากจะเทียบกับอายุของตนเอง

อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมต้นยูคายักษ์นี้ หรือจะมานั่งชมพรรณไม้อื่นที่นำมาปลูกพญาเสือโคร่งขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านคู่กับต้นยูคาแฝด ที่มีความสูงใหญ่โตอายุกว่า 50-60 ปี โดยเฉพาะจุดบ้านของผู้ช่วยอลงกรณ์ ที่จะใกล้ที่สุด หากใครต้องการจะมาซื้อเฟิร์นในเรือนเพาะชำแห่งนี้ ไปประดับตามบ้านเรือนได้อีกด้วย

Comments

comments