อยากลองหรือยังสตรอว์เบอร์รีใหม่ดอยปุย 1-2 หอมหวานผลโตต้านทานโรค( มีคลิป)

Share This:

ดอยปุย 1-2 สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใหม่เตรียมออกสู่ท้องตลาดจากสถานีวิจัยดอยปุย ทีมวิจัยดอยปุยสามารถพัฒนาสายพันธุ์สตอรว์เบอรีใหม่ชื่อดอยปุ 1 และ 2 ขึ้นมาทดแทนพันธุ์ยอมฮิต 80 ที่มีคุณสมบัติคุณภาพดีกว่าทั้งทนทานโรค หอม หวานและผลโต ขึ้นดีในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป อากาศตั้งแต่ 16 องศาเซลเซียส

ผู้สื่อข่าวพาไปที่สถานีวิจัยดอยปุย (สวนบวกห้า) หน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวสน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาสายพันธุ์ของสอรอว์เบอรีขึ้นมาใหม่ ที่กำลังเพาะเลี้ยงโดยมีนางลัดดา ละออกิจ พนักงานการเกษตร ผู้คิดค้นสายพันธุ์ และนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ พนักงานการเกษตร ผู้เพาะเลี้ยงเยื้อ ได้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์สตรอว์เบอรีขึ้นมาทดแทนสายพันธุ์ 80 ชื่อดอยปุย 1 และ 2 อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงต้นและรอผลผลิตที่จะออกมาในชุดแรกของปีนี้ มีคุณสมบัติทดทานต่อโรค ลูกโต หวาน และหอมมากกว่าเดิม หลังมีการผสมพันธุ์ขึ้นมาโดยไม่ขอเปิดเผย ประสบผลสำเร็จเริ่มเพาะเลี้ยงในแปลงทดลอง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่าสถานีแห่งนี้จะคิดค้นสายพันธุ์สตรอว์เบอรีขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ เพื่อให้ได้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งดอยปุ 1 และ 2 ที่เป็นสายพันธุ์ล่าสุด ซึ่งจะเหมาสะในพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้ง 800 เมตรขึ้นไป มีสภาพอากาศ 16-25 องศาเซลเซียสที่จะได้คุณภาพที่ดีที่สุด หากนำไปปลูกพื้นที่อื่นหรือต่ำกว่าคุณภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ซึ่งในปีนี้เริ่มเพาะปลูกและขายให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปเพาะปลูก แทนสายพันธุ์ 80 ที่มีขายในท้องตลาดและเป้นที่นิยมอย่างมาก แต่หลังจากดอยปุย1 และ 2 ที่มีผลผลิตที่ดีคุรภาพดีกว่าเดิมจะทำให้เป็นอีกหนึ่งสตรอว์เบอรียอดนิยมเพราะความหอม หวาน ลูกใหญ่ ซึ่งการเพาะปลูกจะเริ่มในเดือนกันยายน เก็บเกี่ยวผลผลิตราวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แต่จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เพาะปลูกด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อต้นพันธุ์ไปแล้วนำไหลไปขยายปลูกต่อได้

นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยง ราสเบอร์รีและ แบล็กเบอร์รี เป็นหลัก ยังพืชพันธุ์อื่นๆ ใช้การเพาะจากเนื้อเยื้อ ร่วมกันคิดค้นพันฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกส่งเสริมอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากสตรอว์เบอรีแต่เพียงอย่างเดียว ให้มีการหมุนเวียนของปลูกพื้นเมืองหนาวเป็นที่ต้องการของท้องตลาด

Comments

comments