อดีตโหรคมช.มอบเครื่องกันหนาวยารักษาโรคและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนห่างไกล1,400 คน(มีคลิป)

Share This:

อจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ อดีตโหรคมช. ได้เปิดวิหารหลังใหม่ ด้านหลังสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้สนับสนุนนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องกันหนาว ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวขาดแคลนต่างๆ จำนวน 1,400 คน และมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ยากจนในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามานบริจาคมหากุศล โดยมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ การมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่จัดขึ้น เนื่องจากในสภาวปัจจุบันสภาพอากาศหนาวและความยาจนของกลุ่มคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง ยังต้องการความช่วยเหลือจึงได้ร่วมกับพันธมิตรนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นนำมอบให้พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กนักเรียนโดยเป็นเด็กเล็กไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะมีการขยายไปตามพื้นที่ภาคเหนือในปีต่อไป

Comments

comments