ชุดไทยเด็กสมัยร.5โกอินเตอร์ฝีมือคุณแม่สมัครจนกลายเป็นอาชีพยอดสั่งไทยและต่างประเทศ (มีคลิป)

Share This:

ชุดไทยเด็กเชียงใหม่ จากคุณแม่มือสมัครกลายเป็นช่างมืออาชีพยึดเป็นอาชีพหลักมา 3 ปี ตัดเย็บส่งขายทั้งในไทยและต่างประเทศ ราคาคั้งแต่ 250 – 550 บาท เด็กตั้งแต่ 9 เดือนถึง 6 ขวบ กระแสความนิยมมากชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 เด็กนำไปสวมใส่ตามกิจกรรม งานเทศกาลและพรีเซ็นเตอร์ให้กับตำรวจเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยแก่เด็กๆ

หลังจากเพจชุดไทยเด็กเชียงใหม่ ถูกนำไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับตำรวจเชียงใหม่ เด็กสวมใสตามงานกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากเพจชุดไทยเด็กเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวพาไปที่บ้านเลขที่ 39/11 หมู่ 4 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบกับเจ้าของช่างตัดเย็บนางสาวนัฎสนันท์ สุขแปง อายุ 34 ปีและพรีเซ็นเตอร์สวมชุดไทยเด็กน้องใบบัว ดญ.พิมนพัช คงสัมพันธ์ และน้องบุริม ดช.บุริมทร์ คำชัยวงศ์ ลงในเพจดังกล่าว

ซึ่งช่างตัดเย็บกำลังตัดชุดไทยเด็กเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าตัดเพียงคนเดียว กล่าวว่าหลังจากเป็นที่รู้จักของบรรดาผู้ปกครองตามสถานศึกษาตลอดจนชาวต่างชาติ ที่ต้องการชุดไทยเด็กให้ลูกสวมใส่และชุดถูกนำไปสวมใส่ให้กับเด็กๆ เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ของตำรวจเชียงใหม่ ได้รับความนิยมมากขึ้น ของชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 จากเริ่มแรกเมื่อ 3ปีก่อนต้องการหาชุดไทยมาให้บุตรสาวสวมใส่ แต่ต้องสั่งใช้เวลานาน หาซื้ออยากลำบาคโดยเฉพาะของด็กเล็ก ไม่ได้แบบตามที่ต้องการ ตนเองจึงคิดตัดเองหาซื้อผ้ามาตัดก็ไม่เคยเรียนแต่ใช้ความพยายาม รักจำและคำแนะนำจากพี่ ทำให้ตัดเย็นให้ลูกสาวได้สำเร็จ ก็ค่อยเริ่มตัดเพิ่มขึ้นขายในเพจจนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ทุกวันนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา ก็มีลูกค้ามาซื้อถึงบ้านร่วมไปถึงชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตามความนิยมที่เกิดขึ้นเพราะหลายพื้นที่ต้องการอนุรักษ์ส่งเสริมให้เด็กสำนึกถึงความเป็นไทย การสวมชุดไทยที่เริ่มสมัยรัชกาลที่ 5 กลับมาปลูกฝั่งให้กับเด็กโดยเฉพาะกิจกรรม งานต่างๆ ของสถานศึกษา สวมใส่ตามเทศกาลต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทยให้มากขึ้น จากที่เป็นช่างสมัครเล่นเพื่อตัดให้ลูกสวมใส่ ก็นำมาเป็นอาชีพหลักตอนนี้ก็ต้องตัดชุดสต๊อกไว้ในไซด์ต่างๆ เพราะในแต่ละช่วงจะมีการสั่งเข้ามาอยางเร่งด่วนมากสุดถึง 100 ชุด ก็มียอดสั่งเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศกาล งานกิจกรรมร่วมไปถึงนำไปสวมใส่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเด็กๆ มากขึ้น ก็มีความรู้สึกดีที่จะได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5ไว้ให้เด็กๆรักความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น

 

Comments

comments