แม่นกเงือก 2 คู่ทำรังรอลุ้นฟักไข่ออกลูกนกเงือกตัวแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงเดือนแห่งความรัก

Share This:

แม่นกเงือก 2 คู่กำลังทำรัง โดยเฉพาะนกเงือกหัวหงอกที่ใกล้สูญพันธุ์ แม่นกเข้าในโพรงเช่นเดียวกัน นกเงือกกรามช้าง ที่เริ่มจะทำรังเตรียมวางไข่ ในส่วนจัดแสดงนกเงือก จะเป็นลุกนกชุดแรกที่ออกในสวนสัตว์เชียงใหม่ และการเลี้ยงในกรงแห่งนี้โดยเฉพาะนกเงือกหัวหงอกเพาะขยายพันธุ์ได้ยาก

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าในขณะนี้นับเป็นอีกข่าวดีนช่วงใกล้เดือนแห่งความรัก 14กุมภาพันธ์ นกเงือก 2 คู่ นกเงือกหัวหงอกนับว่าเป็นสัตวืใกล้สูญพันธุ์หากยากชนิดหนึ่งในประเทศไทย และนกเงือกกรามช้าง เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ ได้เข้าไปในโพรงไม้ที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำไว้ให้ เข้าไปทำรังโดยตัวแม่ทั้งสองได้เข้าไปอยู่ภายในโพรงตลอดทั้งวันทั้งคืน ดดยมีตัวผู้จะนำเศษกิ่งไม้เศษดินและอาการไปป้อนให้

นับเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเป็นหนึ่งของการจะฟักไข่ที่ตัวแม่จะอยู่ในโพรง เป็นไปตามแบบธรรมชาติของนกเงือก แต่ที่พิเศษนกเงือกในส่วนการเลี้ยงตามกรงจะเพาะเลี้ยงได้ ยากมากต้องให้เป้นไปตามธรรมชาติมากที่สุด ทำให้การเพาะขยายพันธุ์ยังไม่สำเร็จในส่วนการเลี้ยงในกรงของสวนสัตว์เชียงใหม่ เพราะตามธรรมชาติจะไม่มีการรบกวนใด ของนกเงือกจะอยู่ในป่าในโพรงต้นไม้สูงที่คาดว่าจะปลอดภัยที่สุด แต่ขณะนี้สวนสัตซืเชียงใหม่กำลังพยายามให้ประสความสำเร็จเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ในการ เพาะเลี้ยงนกเงือกได้ลูกน้อยออกมาในห้วงเดือนแห่งความรักนี้

ทั้งนี้นกเงือกในตามธรรมชาติจะหาชมไดยากมากในการอยู่ผสมพันธุ์ วิถีชวิตความเป็นอยู่ได้ใลก้เคียงกับธรรมชาติ ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและเด็กเข้ามาศึกษาชมวิถีชีวิต ของนกเงือกได้โดยเฉพาะช่วงนี้จะหาชมได้ยากจากของจริง นอกจากชมผ่านทางสารคดีเท่านั้น แต่ตอนนี้นกเงือกไปแสดงพฤติกรรมวิถีชีวิตจริงๆ ของคู่รักที่เป็นสัญญาณรัก เดียวใจเดียว จะมีคู่ตัวเดียวไปจนเสียชีวิต สำหรับค่รักที่ต้องการแสดงความรักมีความรักยังยืนแบบนกเงือก็มาชมและถ่ายภาพร่วมกับนกเงือกที่มี 3 ชนิดนกเงือกหัวหงอก นก เงือกกรามช้าง และนกเงือกนกกก หรือ นกกะวะ หรือ นกกาฮัง มาจัดแสดงให้ได้ชมโดยเฉพาะนกเงือกหัวหงอกที่หาชมได้ยากในป่าธรรมชาติใกล้สูญพันธุ์และ เป็นสัตว์ป่าคุ้ม
ครองของไทย

Comments

comments