จากนักธุรกิจผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเพราะอาการล้มป่วยยึดตามพ่อร. 9 (มีคลิป)

Share This:

จากนักธุรกิจผันตันมาเป็นเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเพราะอาการล้มป่วยยึดตามพ่อร. 9 หลังจากล้มป่วยด้วยโรคหัวใจตีบเมื่อ 2 ปีก่อนเจ้าของธุรกิจเชียงใหม่ ไม่ยอมผ่าตัดหลังอุดตัน 8 จุดปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะความเครียด กินน้ำน้อย และไม่กินผัก หันมาปลูกผักกินเองปลอดสารเริ่มหายก่อนผันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวในพื้นที่หลังบ้าน 2 ไร่ จนเป็นอาชีพหลักเตรียมเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเกษตรแบบพอเพียงไร้สารตามรอยพ่อ

นายธรรมนูญ รัญเสวะ อายุ 50 ปี เจ้าของฟาร์มสยามลานนา ปลูกผักปลอดสารพิษ เลขที่ 36-3 หมู่ 5 บ้านหนองเขียว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรแบบพอเพียงนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ชีวิต หลังจากล้มป่วยด้วยโรคหัวใจตีบ เส้นเลือดอุดตันถึง 8 จุด ต้องเข้ารับผ่าตัดเพื่อขยายหลอดเลือด แต่หลังจากทราบสาเหตุของโรคมาจากการดำเนินชีวิต เพราะความเครียด ดื่มน้ำน้อยมากในแต่ละวัน กินแต่เนื้อสัตว์ใหญ่มาก และไม่กินผัก จึงตัดสินใจปรับตัวเองใช้พื้นที่หลังบ้านจำนวน 2 ไร่ ใช้ปลูกผักกินเองโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และปุ๋ยหมัก จากการศึกษามาจากยูทูป เกือบทั้งหมดเพื่อให้ปลอดจากสารพิษจากพืชผักที่นำมาบริโภค ก็ทำให้กลับมาหายดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้โดยไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัด

อย่างไรก็ตามการปลูกผักเริ่มต้นเมื่อ 2 ปีก่อนเพื่อรักษาร่างกาย ปลูกกินเอง เหลือนำแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อนและผู้ใหญ่ ได้ความชื่นชมจึงได้เริ่มปลูกเอาจริงเอาจัง เน้นเป็นผัดสลัดสด ที่ใช้ปลูกลงดินแต่ไร้สารเคมีได้นำเข้าห้องตรวจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะนำส่งไปห้างดังวางจำหน่าย แต่หลังจากผู้ตัดส่งขายมีรายได้เพียงต้นเองก็ปรับเปลี่ยนมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้แปรรูปผักปลอดสารเป็นสลัดหล่กหลายชนิดแบบไร้สารพิษ ที่จะจัดส่งเดลิเวอรี่ก้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยวัตถุดิบไม่ว่าจเป็นผักชนิดอื่น ไข่ไก่ก็เลี้ยงแบบปลอดสารให้กินอาหารผสมกับน้ำหมักชีวิภาพ และผักที่ปลูก

นอกจากนี้ยังมีปลาทับทิมแบบไร้สารเพราะกินผักปลอดสาร โดยทำบ่อน้ำเป็นรางรอบเป็นสีเหลี่ยมไม่ขุดเป็นบ่อใหญ่ใช้ระบการหมุนเวียนของน้ำมาใช้ ปลาที่เลี้ยงก็กินผักที่ปลูกไว้ ไม่ได้ให้อาหารปลาเหมือนที่อื่น ส่วนน้ำเลี้ยงปลาจะมีการกักเก็บออกมามีเศษอาหาร ขี้ปลา และน้ำเหมือกของปลาใช้ฉีดพ่นลงแปลงผักเพราะจะมีคุณค่าทางอาหาร ยังได้ทำปุยหมักจากกางปลา ซากพืชต่างๆ และทำน้ำหมักชีวิภาพเองซึ่งตอนนนี้มีกว่า 1 หมื่นลิตร

ซึ่งทุอย่างในสวนแห่งนี้จะปลอดสารพิษอย่างสิ้นเชิง เป็นแบบธรรมชาติทั้งหมด โดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ทำให้ทุกวันนี้โรคที่เคยรุมเร้าได้หายกลายมาเป็นเกษตรกรแบบพอเพียง ไร้สารพิษ ส่วนธุรกิจ 5 บริษัทที่ทำให้เครียดก็ปรับเปลี่ยนใช้ผู้บริหารเข้ามาทุกวันจะใช้เวลาทั้งหมดเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว หลังจากนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรแบบไร้สารที่ทำได้จริงสร้างรายได้อย่างงดงาม สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกบ้านที่มีที่ว่างก็ทำสวนปลูกผักปลอดสารกินเองได้

Comments

comments