ดันสินค้าSME เชียงใหม่สู่ตลาดโอมานเข้าตะวันออกกลางหลังกระแสตอบรับเพิ่มขึ้น (มีคลิป)

Share This:

นางสาวประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากการส่งออกของสินจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขยายตัวมากขึ้น ทางสมาพันธ์ฯ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเซียและตะวันออกกลาง เข้ามาให้ความรู้สัมมนาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ต้องการเปิดตลาดการค้าใหม่ เพื่อขยายการส่งออกของผลิตของตนแต่ต้องรเตรียมความพร้อมความรู้สู่ช่องทางจำหน่ายไปยังประเทศโอมานและตะวันออกกลางให้ได้มาตรฐานฮาลาล ก่อนจะจัดส่งสินค้าไปจำหน่าย


อย่างไรก็ตามในจังหวัดเชียงใหม่และภาเหนือ มีเอสเอ็มอีขนาดย่อยมและกลาง มีการจำนห่ายไปยังประเทศต่างๆ เป็นที่ยอมหลายชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเครื่องสำอางและผลไม้แปรรูป ถูกส่งออกไปมากที่สุดในขณะนี้ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะตื่นตัวต่อผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อสามารถจัดส่งไปจำหน่ายได้ทันที เนื่องจากผลไม้และอาหารแปรรูปเริ่มเข้าสู่ตลาดโอมานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมีสายการบินบินตรงส่งผลให้การทำตลาดได้ง่ายสะดวกขึ้นของเอสเอ็มเชียงใหม่ตลอดจนเอสเอ็มอีของไทยสู่ตะวันออกกลางได้มากขึ้น

Comments

comments