ครบ 12 ปีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดขันโตกบุฟเฟต์อาหารสัตว์ จับมือสานสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล(มีคลิป)

Share This:

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีครบ 12 ปีสานสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหารสัตว์ สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มี สัตว์จำนวนทั้งสิ้น 140 ชนิด รวม 1,300 ตัว ในรอบ 12 ที่ผ่านมาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผู้เข้าชมจำนวนกว่า 8 ล้านคน

พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน เปิดงาน ครบรอบ 12 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล (หนองควาย,แม่เหียะ,สุเทพ,บ้านปง) ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านปง และสมาชิกสี่ล้อแดง จัดขันโตก บุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เผยว่าวันนี้ เป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในปีนี้นับเป็นวัน ครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ผู้นำชุมชนและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่ เหียะ เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลสุเทพ และสมาชิกสี่ล้อแดง จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์กับ ชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีความผูกพันกันมายาวนานกว่า 12 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทนและระลึกถึงสรรพสัตว์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มี สัตว์จำนวนทั้งสิ้น 140 ชนิด รวม 1,300 ตัว และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ให้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จำนวน 99 ถุง เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล และเพื่อนำผลผลิตที่ดีมาสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป และในรอบ 12 ที่ผ่านมาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผู้เข้า ชมจำนวนกว่า 8,500,000 คน

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดขันโตก บุฟเฟ่ต์อาหารให้กับสัตว์ อาทิ ช้าง 5 เชือก (พังลินดา, พังแป้น, พังเอ๋, พังลำดวน และพังน้ำหวาน) นอกจากนี้ได้จัดงานบุญ และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร และชุมชน อีกด้วย

Comments

comments