คนพันธุ์อึดวิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ 50 กม.สูง 2,565 เมตร ครั้งที่ 2 (มีคลิป)

Share This:

คนพันธุ์วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ ปี 2 มีนักวิ่งทั้งไทยและเทศเกือบ 300 คนสนใจร่วมการแข่ง มีระยะทาง 50 กิโลเมตร ที่ความสูงของยอดที่ 2,565 เมตร นำรายได้เข้าสบทบมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ แถลงข่าวพร้อมด้วยนายภาคินัย ณ เชียงใหม่ และคณะกรรมมูลนิธิฯ ผู้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 2 (CHIANG MAI ULRA MARATHON 2018) ระยะทาง 50 กิโลเมตร จุดเริ่ม ต้น ณ ลานธงโรงเรียนชุมชนศรีจอมทองอ าเภอจอมทองเส้นชัย ณ จุดสูงสุดยอดดอยอินทนนท์ 2,565 เหนือระดับน น้ำทะเล จุดสูงสุดในประเทศไทย)มีผู้สมัครในปีนี้เกือบ 3 ร้อยคน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าสมัครร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ส่วนประเภทระยะทางการวิ่ง 1. วิ่งอัลตร้ามาราธอน 50กม. ประเภทบุคคล ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ บุคคล ชาย อายุไม่เกิน 39/40 ปี ขึ้นไปบุคคล หญิงทั่วไป OPEN วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50กม. ทีม 3 คน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้ ประเภททีมชายล้วน 3 คน (20+12+18 = 50 Km.)ประเภททีมผสม 3 คน (20+12+18 = 50 Km.) *มีชายหรือหญิงอย่างน้อย1 คนในทีม วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50กม. ทีม 5 คน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้ประเภททีมชายล้วน 5 คน (10+10+12+10+8 = 50 Km.)ประเภททีมผสม 5 คน (10+10+12+10+8 = 50 Km.) *มีชายหรือหญิงอย่างน้อย1 คนในทีม *จับเวลาของนักวิ่งทุกคน และเปลี่ยนผลัดด้วย ระบบ Ultimate Timing chips Systems*Cut-Off (10ชั่วโมง) 05.00-15.00 น.

นายพรชัย กล่าวว่าด้วยมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ก าหนดจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดวิ่งพิชิตดอยอิน ทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 2 ปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น กิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนชาวไทยและนานา ชาติออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่ง อีกทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมมีบทบาทต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเข้า สมทบทุนมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

Comments

comments