2 จังหวัดประชุมใช้น้ำตลอดแนวแม่น้ำปิงตอนบนชม-ลพ เน้นไม่แย่งขัดแย้งทำตามกติกา(มีคลิป)

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่และรองผวจ.ลำพูน ชลประทานเชียงใหม่และลำพูนพร้อมผู้ใช้น้ำประชุมหารือการใช้น้ำปิงตลอดสองฝั่งของชาาวบ้านนำกฎกติกามาปฎิบัติร่วมกัน ให้การใช้น้ำอย่างทั่วถึง เริ่มเปิดระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดตามรอบเวร ผอ.ชลประทานที่ 1 ยังห่วงพื้นที่ทางใต้ของเชียงใหม่-ลำพูน

ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยแสน รองผู้วาราชการจังหวัดลำพูน นายจานุวัฒน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้องจากชลประทานเชียงใหม่ และลำพูน ประปาเชียงใหม่-ลำพูน และผู้ใช้น้ำของ 2 จังหวัดเข้าประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปี 2559 เป็นปีที่แม่น้ำปิง มีปริมาณน้ำน้อยมากทำให้ต้องมีการบริหารจัดการโดยชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ใช้การเปิดน้ำเป็นรอบเวร ตั้งกฎกติกาใช้ร่วมกันจนทำให้ทั้งสองจังหวัดผ่านวิกฤตภัยแล้งจากการใช้น้ำร่วมกันในแม่น้ำปิง ทำให้ปีนี้ยังคงนำการบริหารจัดการที่ได้ผลสำเร้จมาบังคับใช้ร่วมกันถึงปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่หนึ่งที่จะต้องทำร่วมกันคือการลักลอบ ไม่ขัดแย่งและแย้งน้ำกันจนเกิดปัญหาขึ้นมา

ด้านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้ถึงปริมาณน้ำมาก แต่พื้นที่ทางใต้คืออำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ท้องน้ำชันลึกทำให้สถานีสูบน้ำอาจเกิดปัญหาทำให้ต้องเสริมกระสอบทรายเข้าไปกันไว้เพื่อไม่ให้หัวสูบน้ำลอยพ้นระดับของน้ำ และการสูบน้ำไปใช้ตลอดเวลาอาจจะกระทบเครื่องเสียหายได้ ควรจะมีการบริหารจัดเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้ต้องการแผนการสำรองน้ำไว้รองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้เปิดระบายน้ำมาแล้ว 3 รอบเวร จำนวน 13 ล้าน ลบ.ม. รวมจำนวน 23 รอบเวรซึ่งจะไปสิ้นสุดในกลางเดือนมิถุนายนจะส่งน้ำครบ 95 ล้าน ลบ.ม. สําหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ผลิตน้ำประปา ภาคการเกษตร 159,098 ไร่และการท่องเที่ยว

Comments

comments