เขื่อนแม่งัดระบายน้ำรอบ 4 จำนวน 5 ล้าน ลงแม่น้ำปิงเติมเต็มสายน้ำ (มีคลิป)

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ระบายน้ำรอบเวรที่ 4 จำนวน 5 ล้าน ลงสู่แม่น้ำปิง สำรวจพบน้ำเริ่มเติมเต็มจากฝาย 5 ฝายและประตูระบายน้ำ 4 แห่งที่กักเก็กน้ำเป็นขั้นบันไดทำให้แม่น้ำปิงกลับมาจากทางเหนือไปจนถึงใต้ก่อนระบายลงสู่เขื่อนภูมิพล

นายจานุวัฒน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากได้ระบายน้ำตามรอบเวรจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นของแม่น้ำปิงก่อนหน้านี้ ได้ปล่อยไปแล้ว 3 รอบเวร จำนวน 13 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดรอบที่ 4 อีกจำนวน 5 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 23 รอบเวร ส่งน้ำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 วัน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้สำรวจปริมาณน้ำตลอดแนวแม่น้ำปิงตั้งแต่เขื่อนแม่งัด ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทองพบปริมาณน้ำเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการกักเก็บไว้จากประตูระบายน้ำ 4 ประตู และ 5 ฝายในแม่น้ำปิง ทำให้ตอนนี้ในแม่น้ำปิงจะมีน้ำเต็มตลอดสาย ตามที่เคยเห็นเนินดินและเกาะกลางก็จะเริ่มหายไปแม่น้ำปิงกลับสวยงามน้ำน้ำเติมเต็มจากทางเหนอต้นน้ำ ไปจนถึงทางใต้ก่อนจะระบายลงสู่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภค การเกษตร ด้านการท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศ

อย่างไรก็ตามหลังจากรอบเวรที่ 4 จำทำให้น้ำตลอดแม่น้ำปิง จะเริ่มเต็มตลอดสายน้ำหลังจากเกิดวิกฤตประสบภัยแล้ง แต่ในปีนี้มีน้ำมากแต่การปล่อยน้ำเพื่อให้การใช้ภาคการเกษตรมีน้ำใช้ได้อย่างครอบคลุมของพื้นที่การเกษตรจำนวน 159,098 ไร่ ในเดือนมีนาคมจะมีการระบายน้ำมากที่สุด 31 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำมากรวมจำนวน 23 รอบเวรซึ่งจะไปสิ้นสุดในกลางเดือนมิถุนายนจะส่งน้ำครบ 95 ล้าน ลบ.ม.

Comments

comments