ผวจ.เชียงใหม่ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day ทั่วเมืองเชียงใหม่ (มีคลิป)

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day ทั่วเมืองเชียงใหม่ลดค่าหมอกควันดูแลสุขภาพประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนและลานจอดรถบริเวณศูนย์ราชการ และออกไปทำควาสะอาดตามถนนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองและรอบเมืองเชียงใหม่ ช่วยกันทำความสะอาดฝุ่นละอองต่างๆ หลังจากเมื่อวานนี้ ค่า ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน 120 เมื่อวานนี้เริ่มเกินค่ามาตรฐาน

อย่างไรก็ตามจากค่ามาตรฐานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเกิดจากการเผาไหม้แล้วยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีตามท้องถนน เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำความสะอาดฉีดล้างถนน เพิ่มความชุ่มชื้นไปในอากาศโดยจะขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องในการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้เพิ่มขึ้นไปจากนี้ ที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่แล้ว นักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้าจะได้มีสุขภาพที่ดี

ส่วนผลการตรวจวัดของเช้าวันนี้ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

Comments

comments