ฝนหลวงเหนือยังปฎิบัติการสลายหมอกควันได้ลมได้ฝนมาช่วยค่าฝุ่นละอองลดลง(มีคลิป)

Share This:

นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยว่าหลังจากในห้วงวันที่ 6 มีนาคมเป็นต้นมาฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และตาก มีค่าเกิดมาตรฐาน แผนการปฎิบัติการฝนหลวงได้ขึ้นปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพอากาศความชื้นต่างๆ ที่ผ่านมามีน้อย แต่ได้ใช้การเสริมเพิ่มปริมาณกลุ่มเมฆในพื้นที่ในการดูดซึมฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศ หลังจากเกิดฝนตกและลมพายุเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แต่มีจังหวัดตากที่ค่ายังสูงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามสภาพอากาสในห้วงนี้ช่วงเช้าอากาศเย็น บ่ายอากาศร้อนจัด ทำให้แผนการปฎิบัติการเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลัก แต่ปัจจับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางพื้นที่ แต่ทั้งนี้ศูนย์ปฎิบัตการฝนหลวงภาคเหนือยังคงปฎิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี ขึ้น ร่วมไปถึงเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่ามักจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้เกิดค่าฝ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันปกคลุม

ส่วนค่าวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

Comments

comments