OK นะครับ! แท็กซี่ OK ขนส่งเชียงใหม่เผยยอดเรียกใช้ดีมาก พร้อมผลักดันแท็กซี่เก่ามาเป็น OK (มีคลิป)

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เผยครบ 1 เดือนผู้ใช้แท็กซี่ OK เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตามโรงแรม ขณะะเดียวกันเตรียมขยายมาตรฐานผลักดนให้รถแท็กซี่เก่าที่มีอยู่กว่า 400 คันมาเป็นแท็กซี OK เพียงติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐานคุณภาพของขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากจังหวัดเชียงใหม่นำร่องใช้รถแท็กซี่ OK ไปแล้วจำนวน 5 คัน ได้ผลการตอบรับที่ดีมาก การเรียกใช้บริการจากนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักตามโรงแรมจะมีการเรียกใช้รถแท็กซีโอเค ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโคต้าจำนวน 20 คัน ได้จดทะเบียนไปเพียง 5 คัน สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้ามาร่วมเป็นรถแท็กซี่ OK เพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ตามรถแท็กซี่จังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 400 คันที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว ขนส่งเชียงใหม่ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการเพื่อยกรับมาตรฐานของการให้บริการแท็กซี่ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ได้มาตรฐานเดียวกันแท็กซี OK ได้ แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก 2 -3 หมื่กว่าบาท แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีขึ้นของ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

Comments

comments