“สงกรานต์”ปีนี้ภาครัฐส่งเสริมเที่ยวเมืองรอง เมืองใหญ่ยังได้อนิสงส์ถึงมีการจัดงานหลายพื้นที่(มีคลิป)

Share This:

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และพะเยา) และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการส่งเสริมเที่ยวเมืองรองของภาครัฐส่งผลดีต่อการกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปจากเมืองหลัก นักท่องเที่ยวจะยังใช้บริการสาธารณูปโภคต่างของเมืองหลัก แต่จะเป็นการต่อยอดไปเมืองรองเพิ่มวันเวลาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 2 คืน 3 วัน ก็จะเป็น 3 คืน 4 วัน รายได้ที่มีแต่เมืองหลักทำให้รายได้ถูกกระจายให้แต่ละท้องถิ่นดีขึ้น

อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลายพื้นที่มีการจัดงานที่แตกต่างกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่องเที่ยวใกล้บ้านมากขึ้น แต่มองว่าจะส่งผลดีต่อเมืองใหญ่อย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่อัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่ทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดงานคงเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นที่จะเที่ยวเมืองหลักและเดินทางไปเที่ยวต่อเมืองรอง เพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นวันครอบครัวมีวันหยุดยาวทำให้หลายคนจะไปร่วมฉลองอยู่กับครอบครัวและท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ก็ทำให้มีการกระจายรายได้ออกไปยังท้องถิ่นเมืองรองเพิ่มมากขึ้น ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

 

Comments

comments