นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นำทัพทำแนวกันไฟบนดอยสุเทพ 2 พันเมตร ที่ศาลากลางPM10 เกินค่ามาตรฐาน(มีคลิป)

Share This:

นายอำเภออำเ.เมืองเชียงใหม่นำกำลังุกภาคส่วนทำแนวกันไฟดอยสุเทพ 2 พันเมตร ขณะเดียวกันค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน ที่จุดตรวจวัดศูนย์ราชการเชียงใหม่ มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พพร้อมกำลังฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ อส.อ.เมืองเชียงใหม่, ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านขุนช่างเคี่ยน, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟบนดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 2000 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในเขตอำเภอเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ บ้านม้งดอยปุย และ บ้านขุนช่างเคี่ยน มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเกิดหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะเป็นจุดชมวิวชมตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 180 องศา เห็นอำเภอรอบเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งทางตะวันออก ทางเหนือและใต้

ส่วนช่วงเที่ยงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศูนย์ราชการ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
ส่วนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือPM10 มีค่า 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และคุณภาพอากาศในพื้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM1มีค่า 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

Comments

comments