เชียงใหม่ซูซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมมากมายต้อนรับน้องๆ มีอะไรได้เรียนรู้เยอะแยะ (มีคลิป)

Share This:

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Chiang Mai Zoo Summer Camp Vol.2 Behind the scenes in the Zoo สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆเยาวชน พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆจากนอกห้องเรียน ให้กับน้องๆในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เมษายน ถึง พฤษภาคม2561

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงปิดเทอมสัตว์เชียงใหม่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม Chiang Mai Zoo Summer Camp Vol.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับกิจกรรมที่ให้ความสนุก สอดแทรกไปด้วยความรู้ เติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เรียนรู้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าที่น่าสนใจ พร้อมเปิดให้ชมเบื้องหลังส่วนแสดงของสัตว์ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้สัมผัส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

โดยกิจกรรมเชียงใหม่ ซู ซัมเมอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 สำหรับน้องๆอายุ 7-12 ปี ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท จะมีกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ กิจกรรม Meet & Greet เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้เข้าชมแพนด้าและให้อาหารอย่างใกล้ชิด กิจกรรมท่องโลกของสัตว์ป่า (Walk Rally) สัมผัสเมืองหิมะ ในเชียงใหม่ ซู สโนว์โดม สัมผัสชีวิตสัตว์โลกใต้ท้องทะเล เรียนรู้ออกแบบการทำของเล่นให้สัตว์ป่า การสาธิตการจับงู การแยกงู ที่มีพิษและงูที่ไม่มีพิษ

กิจกรรม Animal Enrichment การให้ของเล่นแก่สัตว์ป่า ชมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ป่า เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 เปิดรับจำนวน รุ่นละ 45 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้น้องๆได้สนุกสนานเพลินเพลินไปกับกิจกรรมนันทนาการ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนรู้ที่แตกต่างจากในห้องเรียน และยังทำให้น้องๆเยาวชนได้รู้จักกับสัตว์ป่าและตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อพื้นป่ามากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถาม http://www.chiangmai.zoothailand.org เฟสบุ๊ค สวนสัตว์เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-210374 หรือ 053-221179 ต่อ 211

Comments

comments