พบชาวจีนทำตัวมาเฟียคุมวัดดังเปิดทำทัวร์เถื่อนนำท่องเที่ยวเองห้ามคนไทยยุ่งเกี่ยว

Share This:

พบชาวจีนทำตัวเป็นมาเฟียคุมวัดดังอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการดูแลนำเที่ยวนักท่องเยวห้ามไกด์คนไทยยุ่งเกี่ยว เริ่มเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเกิดขึ้นทำให้คนไทยต้องศูนย์รายได้ ส่วนไกด์ไทยมีหน้าที่นำพาไปเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานวัดดัง ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบกลุ่มชาวจีนำตัวเป็นมาเฟีย ดูแลวัดศรีมุมเมือง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทำตัวเป็นไกด์นำเที่ยว ภายในวัด พร้อมซื้อวัตถุมงคล และเช่าบ้านเปิดร้านเครื่องเงินขาย จากการสังเกตุของผู้สื่อข่าวแฝงเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไป จะพบรถบัสนำเที่ยวชาวจีนที่เข้าออกวัดไม่ต่ำ 10 -15 บัสต่อวัน ซึ่งจะมีไกด์ชาวไทยที่มีบัตรถูกต้องนำพาไปภายในวัดแห่งนี้ แต่พบชาวจีนไม่มีบัตรไกด์ เข้ามารับนักท่องเที่ยวชาวจีน ไปแนะนำตามจุดต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยไม่มีไกด์ชาวไทยติดตาม นอกจากนี้ชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมใดๆ ภายในวัดได้ หรือจะนำรถเข้าไปภายในวัดเพราะจะชาวจีนค่อยควบคุดูแลบางครั้งถูกขับไล่ออกมา แม้กระทั่งจะตั้งศพเพื่อทำพิธีทางศาสนายังไม่สามารถใช้พื้นที่ศาลาได้ต้องถูกห้าม

อย่างไรก็ตามยังพบมีการให้ผลประโยชน์กับทางวัด ก่อสร้างอาคาร นำวัตถุมงคลมจำหน่าย เช่าพื้นที่วัดบริหารจัดการดูแลนักท่องเที่ยวเองโดยไม่ให้คนไทยตลอดชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะเช่าบ้านนำช่างตีเครื่องเงินมาทำโชวขายเครื่องเงินเอง โดยสอบถามทางชุมชนไทลื้อลวงเหนือ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนไม่มีการตีเครื่องเงินขายดังกล่าว ซึ่งเป็นการแฝทำทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ใช้พื้นที่นอกเมืองหาผลประโยชน์ของชาวจีนหากินกับชาวจีนด้วยกัน แต่กับใช้อิทธิพลเป็นมาเฟียควบคุมภายในวัดทั้งหมด พบว่ามีชาวจีนจะอยู่ดูแลประมาร 4-5 คน ในการดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนจะไม่มีบัตรประจำตัวไกด์คล้องให้เห็น

ด้านนางสาววิไลวรรณ สร้อยสนธิ์ มัคคถเทศก์ อิสระ ซึ่งพบเห็นการกระทำดังกล่าวของชาวจีน ที่ผิดกฎหมายของไทยชัดเจน แต่กลับไม่มีหนาวยงานของรัฐที่เกี่ยวโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวมาตรวจจับกุมดำเนินคดีกลับปล่อยให้หาผลประโยชน์ จากอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทย ดดยทำตัวเป็นมาเฟียควบคุมดูแลที่ไม่ให้คนไทยยุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะชุมชนจะเข้ามาสร้างรายได้เกิดขึ้น เพราะทุกวันนี้มัคคุเทศก์คนไทยกลับถูกเข้มงวดตรวจขันตรวจจับเมากกว่ากลุ่มมาเฟียจีนที่เข้ามาทำผลประโยชน์ทำทัวร์ศูนย์เหรียญ หลบเลี่ยงพื้นที่ในเขตเมืองที่มีการตรวจสอบมาใช้พื้นที่นอกเมืองแทน

เบื้องต้นพบว่ามีคนไทยเป็นคนมีสี ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกระทำความผิด เอื้อประโยชน์ให้กับชาจีนกลุ่มนี้ กระทำความผิดกฎหมายและนำรายได้ที่คนไทยจะได้รับไปใช้ปนะโยชน์ ซึ่งพบว่าจะให้นักท่องเที่ยวใช้เงินหยวนในการใช้จ่าย

Comments

comments