ปี 4 วิ่งกลางคืนวันสงกรานต์ขึ้นดอยสุเทพ รับ 2.5 พันคน สนใจรีบสมัครแห่งเดียวยิ่งวิ่งยิ่งมืด (มีคลิป)

Share This:

สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ ไนท์รัน 2561 ครั้งที่ 4 แข่งขันในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. – 24.00 น.วิ่งตามถนนทางขึ้น-ลงพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มต้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่(ไป-กลับ)

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าเมตตาศึกษา สำนักงานเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์ ผู้บริหาร JOG&JOY เจ้าของโครงการ จัดการแข่งขันฯ ร่วมกันแถลงข่าวการ จัดแข่งขัน “สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ ไนท์รัน 2561 ครั้งที่ 4” SINGHA SONGKRAN CHIANGMAI NIGHT RUN 2018 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Amazing Thailand Sports Tourism 2018) วิ่งฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กม. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. และวิ่งฟันลัน 10.2 กม. ปล่อยตัวพร้อมกันทั้ง 3 รุ่น เวลา 20.00 น. – 24.00 น.โดยมีจุดวิ่ง ถนนทางขึ้น-ลงพระธาตุดอยสุเทพฯ เริ่มต้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพฯกลับมาสิ้นสุดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ รับจำนวน 2,500 คน มีเหรียญ ผู้พิชิตให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนั้นมีถ้วยรางวัลและรางวัลต่างๆมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น

จากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย เป็นปีของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยความร่วมมือของภาคีเครือ ข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดรายการแข่งขัน มหากรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวทุก ประเภทกีฬาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด ปี พ.ศ.2561 และ กระจายรายได้ไป ยังแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญทั่วประเทศ“เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความ หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณี นอกจากนี้ยังมีสิ่ง อำนวยความสะดวกมาก มาย เช่น โรงแรมที่พักซึ่งมีจำนวนห้องพักมาก กว่า 30,000 ห้อง ตลอดจนเที่ยวบินตรง จากหลายจังหวัดและบินตรงจากหลายประเทศมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่ เพื่อท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ”

การจัดงาน”สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ ไนท์รัน 2561 ครั้งที่ 4? เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประเวณีปีใหม่เมือง 2561 ของ เมืองเชียงใหม่ และที่สำคัญได้ส่งเสริม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย การวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาร์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับจังหวัด และสร้างประเพณี วิ่งสืบต่อกันไป โดยรายได้หลังจาก การหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่ และหน่วยดับไฟป่า ,ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือ น้ำดื่มตราสิงห์ สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.JogAndJoy.com หรือ สอบถาม รายละเอียดที่ โทร.02-7216009, 086-3918434, 081-8675262, 081-4989865.

 

Comments

comments