เกษตรกรเงินล้านสร้างบ้านซื้อรถเงินสดทั้งหมดแต่ยึดหลักพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

Share This:

อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรชาวปกากะญอ คิดต่างจากคนอื่นจนประสบความสำเร็จปลุกบ้านหลังราคาเกือบ 4 ล้านด้วยเงินสด ซื้อรถยนต์เงินสด แต่ยึดหลักทำการเกษตรแบบพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกพืชหมุนเวียนมีารายได้ทุกวัน เดือนละ 4-5 หมื่น แม่ร้านขายของชำเลี้ยงตนเองและครอบครับ

 

ผู้สื่อข่าวพาไปที่บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรต้นแบบที่นำเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้โอกาศทอง ปลุกดอกเบญจมาสจนสามารถสร้างบ้านราคาเกือบ 4 ล้านบาท และซื้อรถยนต์ 2 คันด้วยเงินสด เปิดร้านขายของชำ นายโอภาส เรือนจักร์ อายุ 46 ปี ชาวปกากะญอบ้านเลขที่ 103 หมู่ 1 บ้านปางขุม หมุ่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำดอกไลเซนทัส กำลังเป็นเจ้าแรกที่นำมาเพาะปลูกตัดดอกขาย นำเมล้ดพันธุ์นำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งราขณะนี้ตัดส่งขาย 900 กรัม 100 บาท ซึ่งใช้ระยะเวลาปลูก 4 เดือน ตัดดอกเก็บขายได้ 4 เดือน ปลูกในโรงเรือนที่จะปลอดจากการฉีดพ่นยา ปลอดจากศัตรูพืชต่างๆ และแมลง

อย่างไรก็ตามการทำการเกษตรมากว่า 20 ปี ที่ยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรั๙กาลที่ 9 มาปรับใช้ แต่ใช้ความคิดแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่น ซึ่งในช่วง 2 ปีมีบริษัทเข้ามาว่างจ้างปลุกดอกเบญจมาสตนเองจึงใช้โอกาสทองนี้ ปลุกมากกว่าคนอื่นจากที่ปลุก 1- 2 รุ่น ตนเองจะปลูก 4-5 รุ่น ทำให้มีรายได้เดือยละเกือบ 2 แสนบาท เพราะคิดว่าความไม่ยังยืนของบริษัทจะว่าจ้างได้นานเท่าไร จึงคิดต่างทำให้ก็สะสมเงินจนมาได้สร้างบ้านราคาเกือบ 4 ล้านบาท ซื้อรถยนต์ด้วยเงินสด ส่งลูกชายและลูกสาวเรียนในเมืองเชียงใหม่ ที่คิดแบบนี้เพราะไม่ต้องการกู้เงินเป็นหนี้สินติดตัวมาก

ทั้งนี้ตนเองยึดตามหลักในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำการเกษตรที่ผสมผสานจะปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ ควบคุมกัน ให้สลับเก็บตัดขายได้ทุกวันทำให้แต่ละวันจะมีสินค้าส่งไปในตลาดและตามคำสั่งซื้อมีรายได้ 2-3 พันบาท ก็ขึ้นกับราคาของแต่ละชนิดเดือนละ 4-5 หมื่นบาท ที่สามารถอยู่และเลี้ยงครอบครับได้อย่างมีความสุข ถึงตอนนี้มีหนี้สินเพียงแสนกว่าบาทนำมาเป็นทุนหมุนเวียนเพราะเงินก้อนใหญ่นำไปสร้างบ้านและซื้อรถหมด

 

Comments

comments